PROTOPOPIATUL ORTODOX ROMÂN
AL OLANDEI ŞI BELGIEI FLAMANDE (FLANDRA)

Constituirea Protopopiatului şi numirea Protopopului *


* ) Preluarea oricărui material este permisă numai cu autorizația scrisă a Părintelui Protopop Dr. Ioan Dură și menționarea site-ului: www.biserica.nl


Ca arhiepiscop al Arhiepiscopiei Europei Occidentale și Meridionale a fost hirotonit și intronizat Î. P. S. Iosif Pop, la 15 martie 1998.

La 21 octombrie 2001, Arhiepiscopia Europei Occidentale şi Meridionale a fost înălţată la treapta de mitropolie, iar Înalt Prea Sfinţitul Arhiepiscop Iosif a primit titlul de mitropolit. Iar la 10 noiembrie 2001, prin decizia nr. 294, Î. P. S. Mitropolit Iosif a rânduit ca toate parohiile ortodoxe române din Olanda şi Belgia flamandă (Flandra) să aparţină de "Protopopiatul Olandei şi Belgiei flamande", nou înfiinţat.

Protopop a fost numit de Î. P. S. Mitropolit, Preotul Dr. Ioan Dură, în baza deciziei nr. 310 din 10 noiembrie 2001. (A se vedea Decizia de numire a Părintelui Ioan Dură ca "Protopop al Protopopiatului Olandei şi Belgiei flamande", la rubrica "Distincţii bisericeşti şi laice").

La exact două luni după numirea Părintelui Ioan ca Protopop al Olandei şi Belgiei flamande, şi anume la 10 ianuarie 2002, Î. P. S. Mitropolit Iosif îi scria: "Sperăm ca înfiinţarea protopopiatului Olandei şi Belgiei flamande şi numirea dumneavoastră ca Protopop să dinamizeze activitatea pastorală în această parte a eparhiei." Totodată, vlădica Iosif preciza: "Mă bucură colaborarea din ultimul an şi îl rog pe Bunul Dumnezeu să ne binecuvinteze în împreuna-slujire a Bisericii Sale. Observaţiile pe care le-aţi făcut pe marginea Statutului (Mitropoliei, n. n.) şi a materialelor editate de către eparhia noastră, ne sunt de un real folos şi nădăjduim ca în anul care vine să împlinim cele de cuviinţă pentru ca lucrurile să avanseze în mod coerent.".

La 1 februarie 2017, adică după cinsprezece ani de la scrisoarea Î. P. S. Sale, consider că "speranţa" Înaltului Iosif s-a împlinit, dacă ţinem seama că Protopopiatul Olandei şi Belgiei flamande are 18 parohii, faţă de doar 2 câte erau în 2001 (una în Olanda și cealaltă în Belgia flamandă, la Anvers). Iar cât despre cele precizate de ierarhul nostru, sper (eu, de data aceasta) că şi observaţiile şi părerile pe care i le-am trimis Înalt Prea Sfinţiei Sale din 2002 şi până în 2018 i-au fost tot de un real folos spre buna chivernisire a Protopopiatului şi a eparhiei noastre.

Toate cele 18 parohii existente ale Protopopiatului, cu excepţia uneia din Flandra (dar pentru a cărei creare a stăruit pe lângă ierarh) au fost înfiinţate de Părintele Ioan Dură.
Prima parohie a Protopopiatului a fost "Sfântul Grigorie Teologul" din Olanda, al cărei întemeietor a fost Părintele Ioan. (Despre aportul parohiei "Sfântul Grigorie Teologul" şi al preotului acesteia la înfiinţarea tuturor celorlalte enorii ale Protopopiatului, a se vedea rubrica "Istoricul înfiinţării parohiilor Protopopiatului", nr. I).
În Flandra-Belgia, prima parohie a fost "Naşterea Maicii Domnului" din Antwerpen, înfiinţată de Părintele Ioan, în 1993. (A se vedea rubrica "Istoricul înfiinţării parohiilor Protopopiatului", nr. IX).

Prin Circulara din 27 februarie 2015, Î. P. S. Arhiepiscop şi Mitropolit Iosif cerea preoţilor Arhiepiscopiei Europei Occidentale, să menţioneze pe site-urile parohiilor acestora:
"1. Protoieria de care aparţine
2. Numele protopopului şi coordonatele oficiale - telefon, e-mail oficial, adresa".

Site-ul Protopopiatului: www.biserica.nl.


Protopop Dr. Ioan Dură

Despre parohiile care aparţin de Protopopiatul Olandei şi Belgiei flamande, a se vedea rubricile: "Harta parohiilor Protopopiatului", "Parohiile Protopopiatului" şi "Istoricul înfiinţării parohiilor Protopopiatului".

Ultima legitimație de protopop am primit-o din partea Î. P. S. Mitropolit Iosif în ianuarie 2016 și are valabilitate pe trei ani: 2016-2018. (A se vedea, mai jos).

Din punct de vedere canonic, de la înființarea sa în 2001 și până în 2008, Protopopiatul a aparținut de Arhiepiscopia ortodoxă română a Europei occidentale a Mitropoliei Europei occidentale şi meridionale.

După înființarea Episcopiei Italiei și a Episcopiei Spaniei și Portugaliei, Arhiepiscopia a primit, în 2008, titulatura: "Arhiepiscopia ortodoxă română a Europei Occidentale".
Întâistătătorul Arhiepiscopiei și al Mitropoliei (de la înființarea acesteia) este Î. P. S. Iosif.

Reşedinţa arhiepiscopiei şi mitropoliei este la Limours (Franţa); Catedrala arhiepiscopiei şi mitropoliei este la Paris; Sediul administrativ este la Bruxelles.

Până în prezent (ianuarie 2018), Arhiepiscopia ortodoxă română a Europei occidentale îşi întindea jurisdicţia sa canonică asupra a opt ţări, şi anume: Andora, Belgia, Elveţia, Franţa, Irlanda, Islanda, Olanda, Regatul Unit. (Cele opt țări ale Arhiepiscopiei, amintite mai sus, sunt indicate în calendarul agendă (de buzunar) al acesteia pe anul 2017. Cu precizarea că, potrivit celor consemnate de Arhiepiscopie, aceasta are jurisdicție canonică și asupra unui "număr considerabil de parohii de origine franceză din Franța." (A se vedea: http://educatie-catehetica.ro/proiect/despre-centru.htm). Respectivele parohii fiind foste galicane, care au aparținut de Patriarhia Română.) Ceea ce arată, de la sine, cât de vastă este arhiepiscopia, mai ales că are şi două mari ţări, ca Regatul Unit (alcătuit din Marea Britanie, Scoția, Țara Galilor și Irlanda de Nord) şi Franţa; dar este şi unica de această mărime din toată lumea ortodoxă, de unde şi necesitatea înfiinţării urgente a unei episcopii pentru spaţiul anglofon şi a alteia pentru cel neerlandofon - Olanda şi Flandra/Belgia). De altfel, despre necesitatea înființării celor două episcopii, amintite, i-am adus la cunoștința Î. P. S. Iosif, atât verbal cât și în scris, în anii precedenți, iar apoi am și scris, "Demersuri și pledoarii pentru un episcop vicar al Protopopiatelor Belgiei și Olandei".

Site-ul arhiepiscopiei şi mitropoliei este: www.mitropolia.eu.

Statutul Mitropoliei

În 2003 a fost adoptat primul Statut al Mitropoliei, iar cu câțiva ani în urmă Adunarea Mitropolitană a adoptat noul Statut al acesteia, in vigoare în prezent (2018). Cu precizarea că noul Statut al Mitropoliei poate fi găsit pe site-ul acesteia, la: www.mitropolia.eu/uploads/file/statut-moreom-ro.pdf.

Dependenţa canonică a Mitropoliei

Mitropolia Europei occidentale şi meridionale se află sub jurisdicţia canonică a Patriarhiei Române.


Î. P. S. Arhiepiscop şi Mitropolit Iosif - de Hram la Anvers/2011
(clic, spre a se mări imaginea)

Statutul Protopopiatului Olandei și Belgiei Flamande

De la întemeierea Protopopiatului Olandei și Belgiei flamande, în 2001, și până în prezent (februarie 2017), adică timp de 16 ani, am solicitat în repetate rânduri, în scris și oral, Înalt Prea Sfințitului Mitropolit Iosif și secretariatului mitropoliei, trimiterea statutului respectivului Protopopiat. Din păcate, deși mi s-a promis de fiecare dată că mi se va trimite statutul Protopopiatului, al cărui protopop am fost numit din 2001, nu l-am primit nici până în prezent (2018)!

Protopopiatul Olandei

Constituirea Protopopiatului Olandei

La 20 ianuarie 2016, Î. P. S. Iosif a convocat ședința Consiliului eparhial la Paris, în biserica parohială din Strada Jean de Beauvais, la care a fost invitat și Părintele Protopop Ioan Dură.

În timpul ședinței respective, Î. P. S. Iosif a făcut cunoscută modificarea circumscripției teritoriale a Protopopiatului Olandei și Belgiei flamande (Flandra), prin înființarea a două protopopiate, și anume a Protopopiatului Olandei și a Protopopiatului Belgiei.

Cu decizia Î. P. S. Iosif au fost de acord toți cei prezenți la ședința Consiliului eparhial din 20 ianuarie 2017, urmând să fie ratificată de Adunarea mitropolitană, ceea ce s-a și întâmplat în mai a aceluiași an, când s-a ținut la Roma.

Regretabil este faptul că deși s-a decis doar înființarea celor două protopopiate, adică al Olandei și Belgiei, iată că în toamna anului 2016 de la Mitropolie mi s-a adus la cunoștință că Protopopiatul Belgiei este alcătuit din trei protopopiate misionare (sic). Cu precizarea că nici pe site-ul mitropoliei (www.mitropolia.eu) si nici în calendarul agendă (de buzunar) al Arhiepiscopiei de la Paris pe anul 2017 nu s-a menționat nimic despre înfiintarea acelor protopopiate în Protopopiatul Belgiei sau în cadrul altor protopopiate ale aceleia. Mai mult chiar, nici până în prezent, 2018, nu se amintește pe site-ul mitropoliei de existența unor protopopiate misionare în Arhiepiscopia de la Paris a mitropoliei. Iar, pe site-ul mitropoliei este menționat încă și în 2018 tot Protopopiatul Olandei și Belgiei flamande. În schimb, însă, iată că în calendarul agendă al Arhiepiscopiei de la Paris pe 2018 găsim menționate protopopiate misionare, atât în Protopopiatul Belgiei cât și în al Regatului Marii Britanii.

Protopop Dr. Ioan Dură