Un sfert de secol de existenţă a Ortodoxiei române în Olanda

Pronia a voit ca la sărbătorirea Sfântului Grigorie Teologul din 25 ianuarie 1981 să fie oficiată, la Utrecht, prima Sfântă Liturghie în nou înfiinţata Parohie ortodoxă română din Olanda. Ceea ce a şi făcut ca marele Părinte al Bisericii, Sfântul Grigorie Teologul, să devină patronul parohiei. Dar la 25 ianuarie 1981 era oficiată la Utrecht şi prima Sfântă Liturghie de către fondatorul parohiei, Preotul Dr. Ioan Dură - care nu fusese preot slujitor în România - aflat, în acel timp, la al doilea doctorat (după cel din Atena) la Universitatea Pontificală din Louvain/Belgia.

După aproximativ un an de şedere la Utrecht, parohia şi-a mutat sediul la Haga, iar începând de la Praznicul Pogorârii Duhului Sfânt al anului 2001, îşi are locaş de folosinţă unică în oraşul Schiedam, într-o capelă, monument istoric din secolul al XIX-lea, aflată la aproximativ 15 km de oraşele Rotterdam şi Haga. Parohia dispune, în folosinţă unică, şi de două săli, în curtea bisericii, unde îşi duce activitatea sa pastorală şi culturală.

Cu ajutorul Domnului şi prin strădaniile părintelui paroh şi ale enoriaşilor, biserica parohială a fost împodobită cu catapeteasmă, analoage în lemn sculptat, policandre, sfinte icoane, cruci, prapori, cristelniţă, aghiazmatar, sfinte vase şi sfinte veşminte, toate necesare bunei desfăşurări a vieţii cultice. Aşa că, fiind împodobită astfel, biserica parohială a devenit loc de vizitare pentru olandezi, mai ales de ziua Monumentelor istorice.

Înainte de sărbătorirea Hramului din anul acesta, în seara zilei de vineri, 27 ianuarie 2006, în biserica parohiei «Sfântul Grigorie Teologul» din Olanda, a fost săvârşită Taina Sfântului Maslu de către trei preoţi, şi anume, fraţii Dură: părinţii Ioan, Nicolae şi Leon, la care au participat mulţi credincioşi. Iar după oficierea Tainei Sfântului Maslu, părinţii Nicolae şi Leon au adresat cuvinte de învăţătură celor prezenţi, cu mult har şi pricepere, spre folosul duhovnicesc al acestora.

În duminica următoare, pe 29 ianuarie 2006, parohia ortodoxă română «Sfântul Grigorie Teologul» din Olanda şi-a sărbătorit 25 de ani de existenţă, care sunt tot atâţia ani de prezenţă şi mărturie ortodoxă românească în Olanda.

Sfânta Slujbă de Hram din 29 ianuarie, filmată în întregime, a fost săvârşită de preotul fondator, slujitor şi paroh al acesteia, împreună cu cei doi fraţi ai săi din România, părinţii profesori universitari, Nicolae şi Leon Dură. A fost un eveniment unic, căci rareori se întâmplă ca la o asemenea aniversare din viaţa unei parohii să slujească trei fraţi preoţi, teologi binecunoscuţi.

La Sfânta Slujbă au participat, în afara de parohieni, şi reprezentanţi ai autorităţilor locale, precum şi membrii corpului diplomatic român, în frunte cu ambasadorul României în Regatul Ţărilor de Jos, domnul Iulian Buga.

Predica zilei, rostită cu multă pricepere de către părintele Nicolae, a fost ascultată cu mare interes de către cei prezenţi. Apoi a vorbit părintele paroh, Ioan, care, după ce a amintit de cei douăzeci şi cinci de ani de existenţă ai parohiei, a conferit din partea parohiei, cu această ocazie, medalii jubiliare şi a înmânat «Diplome de merit» parohienilor care au contribuit alături de preotul lor, la buna desfăşurare a vieţii parohiei. Pe lângă acestea, preotul paroh le-a oferit membrilor Consiliului parohial şi câte o icoană.

Din partea Consiliului parohial a vorbit dna secretară a acestuia, inginer Elena De Chiara-Neagu, iar din partea credincioşilor, dl. Dr. Petre Scutăreanu, biolog şi cercetător ştiintific la Universitatea din Amsterdam. Dânşii au evidenţiat jertfelnicia şi nevoinţele preotului paroh şi ale familiei sale în toţi cei douăzeci şi cinci de ani de existenţă ai parohiei şi i-au oferit daruri din partea parohienilor. Totodată, un ales şi emoţionant cuvânt surpriză a fost ţinut de dna preoteasă, care, sub forma unui imn acatist, a elogiat pe Vasile şi Maria, părinţii de veşnică pomenire ai celor trei fraţi preoţi, pentru credinţa şi dragostea lor mare faţă de Biserică, şi datorită cărora cei trei fii ai lor sunt astăzi slujitori şi teologi de seamă ai acesteia.

Şirul cuvântărilor a fost încheiat de domnul ambasador Iulian Buga, care, după ce a dăruit bisericii parohiei o frumoasă icoană a Sfântului Spiridon, a vorbit îndelung cu multă căldură şi cordialitate şi a felicitat pe preotul paroh şi pe enoriaşi pentru evenimentul sărbătorit, exprimând, totodată, cuvinte laudative la adresa celor trei părinţi prezenţi, în ipostazele lor de preoţi ortodocşi români slujitori, teologi şi cărturari.

La final, a fost sărbătorită şi Unirea Principatelor Române, prin reamintirea evenimentului de către preotul paroh şi cântarea Horei Unirii de către toţi cei prezenţi în biserică. Câţiva enoriaşi au venit îmbrăcaţi în costume naţionale româneşti.În biserică se aflau arborate steagurile României şi Olandei.

Sărbătorirea s-a încheiat, cum se obişnuieşte, cu o masă festivă pentru oficiali şi credincioşi, în sălile parohiei.

Evenimentul împlinirii celor douăzeci şi cinci de ani de existenţă ai parohiei a fost «imortalizat» printr-o placă comemorativă, aşezată în spaţiul de la intrarea în biserică.

Despre parohia noastră şi cei douăzeci şi cinci de ani de existenţă ai săi a fost intervievat preotul nostru paroh, Prof. Dr. Ioan Dură, Protopopul Olandei şi al Flandrei (Belgia flamandă), la 18 ianuarie, a. c., de către dna ziaristă Claudia Marcu de la «Radio România Internaţional». Interviul luat a fost transmis la «Radio România Actualităţi», Miercuri, 25 ianuarie 2006. Iar imagini de la Sfânta Slujbă a Hramului, din 29 ianuarie, a. c., urmează să fie transmise şi de către unele posturi de televiziune din România. De asemenea, evenimentul sărbătorit de parohia noastră a fost consemnat şi în mass media locală olandeză.

Elena De Chiara-Neagu
Secretarul Consiliului parohial