Ziua Familiei Numeroase - instituire și sărbătorire

Proces verbal al şedinţei Consiliului parohial
din data de 27 septembrie 2020

La convocarea Consiliului parohial de către Preşedintele acestuia, Părintele Ioan, au fost prezenți: doamna Elena de Chiara, secretarul CP, părintele diacon Constantin, doamnele Cristina Pavel şi Alina Nicolaie, domnii Lucian Raiciof şi Alexandru Pavel.

Membrii absenţi: doamnele Maria Dinu, Ioana Matenco, Ramona Popa şi domnul Ion Dimitriu.

La propunerea Părintelui Ioan şi cu votul unanim al celor prezenţi, s-a instituit Ziua Familiei Numeroase ce va fi sărbătorită de parohie pe data de 28 octombrie a fiecarui an. În calendarul creştin-ortodox, 28 octombrie este ziua de cinstire a Sfinţilor Mucenici Terentie şi Neonila, sotia sa, împreună cu cei cei şapte fii ai lor, aleşi de Părintele Ioan ca Sfinţi protectori ai Zilei Familiei Numeroase.

În parohia noastră avem mai multe familii numeroase.

Scopul instituirii Zilei Familiei Numeroase este acela de a promova imaginea familiei numeroase în parohia noastră şi de a se ajunge şi la o lucrare filantropica prin acordarea unui ajutor financiar periodic unui elev sau student din România, membru al unei familii numeroase creştin-ortodoxe.

S-a decis pictarea pentru parohie a icoanei Sfinţilor Mucenici Terentie şi Neonila, sotia sa, împreună cu cei cei şapte fii ai lor.

Prima sărbătorire a Zilei Familiei Numeroase în parohie va fi în octombrie anul acesta.

Întocmit la data de 27 septembrie 2020 de Alina Nicolaie.

Prima ediţie a Zilei Familiei Numeroase
Duminică 25 Octombrie 2020

Parohia noastră a sӑrbӑtorit, la 25 octombrie a.c., dupӑ Sfânta Liturghie, prima ediţie a Zilei Familiei Numeroase, o iniţiativӑ unicӑ la nivelul parohiilor ortodoxe române din diaspora, aparţinând Pӑrintelui paroh Protopop Dr. Ioan Durӑ.

Ziua Familiei Numeroase este dedicată familiilor din parohie care au mulţi copii, începând cu cea a Pӑrintelui paroh, cu şase copii, şi continuând cu trei familii cu patru copii şi șase familii cu câte trei copii.

În cuvântul introductiv, Pӑrintele Ioan a subliniat bucuria pe care instituirea şi sӑrbӑtorirea Zilei Familiei Numeroase o aduce în comunitatea parohiei prin omagierea familiilor care au pus mai presus de greutӑţi şi eforturi dorinţa de a avea mulţi copii.

Dupӑ cântarea troparului sfântului mucenic Terentie şi a soţiei sale, sfânta Neonila, doamna preoteasӑ Christina Durӑ a expus pe scurt viaţa familiei celor doi sfinţi, a prezentat familiile numeroase din parohie şi a anunţat cӑ o icoanӑ a familiei sfântului mucenic Terentie, a soţiei sale sfânta Neonila şi a celor şapte fii ai acestora, va fi pictatӑ de pictoriţa iconar Marieta Rotariu, enoriaşӑ a parohiei, şi va fi dӑruitӑ parohiei de familiile numeroase.

Membri ai Consiliului Parohial au vorbit, la rândul lor, despre familii de sfinţi, respectiv despre iniţiativa parohiei de a acorda o bursӑ lunarӑ unuia dintre cei cinci copii ai unei mame vӑduve din Sibiu, N.P.

Într-o atmosferӑ de profundӑ emoţie şi bucurie, prin muzicӑ şi versuri, copiii din familiile numeroase au adus un omagiu pӑrinţilor iar doamna preoteasӑ şi alte câteva mӑmici au împӑrtӑşit celor prezenţi experienţele unice pe care le-au avut şi le au alӑturi de copii, într-o familie numeroasӑ.

La finalul evenimentului, din partea parohiei, au fost oferite produse culinare româneşti.

La 28 octombrie, biserica ortodoxă îi cinsteşte pe Sfântul Mucenic Terentie şi pe Neonila, soţia sa, împreunӑ cu cei şapte fii ai acestora, ocrotitorii familiei numeroase.

Scrisoarea-răspuns a dlui Matei Adrian Dobrovie, Deputat de București,
din 12 noiembrie 2020

Doamne ajută!

M-am bucurat mult când am primit primul e-mail de la Dumneavoastră privind inițiativa celebrării Zilei Familiilor Numeroase în Parohia din Schiedam. Vă mulțumesc pentru această idee bună pe care mi-ați dat-o de a transpune în lege. Legea de promovare și protecție a familiilor numeroase, prima depusă, are din păcate șanse mici să treacă pentru că se consideră că are impact bugetar, prin măsurile de sprijin/facilitățile prevăzute. Sper însă că a doua, inițiativa de instituire a unei Zile a Familiilor Numeroase, să fie adoptată, ca un prim pas de apreciere și recunoaștere a rolului important al acestor familii pentru societate și economie. Vă felicit pentru ce faceți și cred că relansarea demografică a României ar trebui să fie o prioritate. Fără oameni nu avem viitor ca țară și ca neam și degeaba vorbim despre dezvoltare economică, locuri de muncă și orice altceva.

Rămânem în contact și vă anunț cum puteți susține demersul. Cred ca și o petiție online privind introducerea Zilei Familiilor Numeroase inițiată de Dvs ar fi foarte utilă. Vă voi ține la curent cu evoluția legislativă a proiectului.

Cu stimă,
Matei Dobrovie,
Deputat de București


Icoana Sf. Mc. Terentie și Neonila, soția sa,
împreună cu cei șapte copii ai acestora

La slăvitul Praznic al Bunei Vestiri, Joi, 25 martie 2021, biserica parohiei Sf. Grigorie Teologul din Schiedam/Rotterdam a intrat în posesia noii icoane a Sf. Mc. Terentie și Neonila, soția sa, împreună cu cei șapte copii ai acestora, ocrotitorii familiei inumeroase.

Costul icoanei a fost achitat de cele șase familii numeroase ale parohiei: Părintele Ioan; diaconul Constantin; Florin-Vasile Sabo; Sebastian Debesset; fam. Jdira; fam. Dorobanţu.


© 2004 IOAN DURĂ