Lista icoanelor pictate pe lemn ale parohiei
(în număr de 216)​

1. Sf. Arhanghel Mihail
Dimensiuni:21x30 cm
Dăruită de:
Dna Elena De Chiara
2. Sf. Arhanghel Gavriil
Dimensiuni:21x30 cm
Dăruită de:
Dna Elena De Chiara
3. Adormirea Maicii Domnului
Dimensiuni:30x40 cm
Dăruită de:
Fam. Leonard şi Ramona Raiciof
4. Botezul Domnului
Dimensiuni:35x40 cm
Dăruită de:
Dl Constantin Barbu
5. Intrarea în Ierusalim
Dimensiuni:41x50 cm
Dăruită de:
Fam. Leonard şi Ramona Raiciof
6. Învierea lui Lazăr
Dimensiuni:40x40 cm
Dăruită de:
Fam. Mihai şi Valerica Cristea
7. Femeile Mironosiţe
Dimensiuni:30x42 cm
Dăruită de:
Dl Constatin Barbu
8. Schimbarea la Faţă
Dimensiuni:40x40 cm
Dăruită de:
Fam. Mihai şi Valerica Cristea
9. Soborul Sfinţilor Arhangheli
Dimensiuni:30x42 cm
Dăruită de:
Anonim
10. Adormirea Maicii Domnului
Dimensiuni:40x40 cm
Dăruită de:
Enoriaşi
11. Pipăirea Sf.Toma
Dimensiuni:30x42 cm
Dăruită de:
Dl Constantin Barbu
12. Botezul Domnului
Dimensiuni:30x40 cm
Dăruită de:
Enoriaşi
13. Înălţarea Sfintei Cruci
Dimensiuni:30x40 cm
Dăruită de:
Fam. Virgil Ioan Dan
14. Maica Domnului
Dimensiuni:32x44 cm
Dăruită de:
Dna Georgeta Pungă
15. Sf. Vasile cel Mare
Dimensiuni:40x40 cm
Dăruită de:
Părintele Paroh Ioan Dură
16. Sf. Nicolae
Dimensiuni:30x40 cm
Dăruită de:
Anonim
17. Sf. Ioan Botezătorul
Dimensiuni:30x40 cm
Dăruită de:
Dna Smaranda Bubberman
18. Sf. Gheorghe
Dimensiuni:30x40 cm
Dăruită de:
Anonim
19. Izvorul Tămăduirii
Dimensiuni:30x40 cm
Dăruită de:
Dna Elena De Chiara
20. Sf. Andrei
Dimensiuni:26x36 cm
Dăruită de:
Dl Andrei Rareş
21. Sf. Spiridon
Dimensiuni:29x42 cm
Dăruită de:
Dl Iulian Buga
22. Sf. Dumitru
Dimensiuni:40x40 cm
Dăruită de:
Părintele Paroh Ioan Dură
23. Sf. Constantin şi Elena
Dimensiuni:32x44 cm
Dăruită de:
Fam. Middel Alex
24. Sf. Grigorie Teologul
Dimensiuni:40x40 cm
Dăruită de:
Părintele Paroh Ioan Dură
25. Sf. Ştefan
Dimensiuni:30x40 cm
Dăruită de:
Fam. Fülöp Elena
26. Sf. Grigorie Teologul
Dimensiuni:50x50 cm
Dăruită de:
Enoriaşi
27. Mântuitorul
Dimensiuni:30x40 cm
Dăruită de:
Anonim
28. Iisus cu Apostolii
Dimensiuni:30x40 cm
Dăruită de:
Dl Constantin Barbu
29. Pogorârea Sfântului Duh
Dimensiuni:40x40 cm
Dăruită de:
Părintele Paroh Ioan Dură
30. Învierea cea de Obşte
Dimensiuni:40x40 cm
Dăruită de:
Părintele Paroh Ioan Dură
31. Sfinţii Români
Dimensiuni:50x70 cm
Dăruită de:
Dl Constantin Barbu
32. Buna Vestire
Dimensiuni:40x40 cm
Dăruită de:
Părintele Paroh Ioan Dură
33. Sfinţii Apostoli Petru şi Pavel
Dimensiuni:40x40 cm
Dăruită de:
Părintele Paroh Ioan Dură
34. Înălţarea Domnului
Dimensiuni:26x35 cm
Dăruită de:
Fam. Mihăilescu Lucian
35. Sf. Ilie
Dimensiuni:25x33 cm
Dăruită de:
Anonim
36. Întâmpinarea Domnului
Dimensiuni:30x40 cm
Dăruită de:
Fam. Anton Nicolae
37. Sf. Ecaterina
Dimensiuni:25x35 cm
Dăruită de:
Fam. Bogdan şi Cătălina Meşina
38. Iată Omul
Dimensiuni:30x42 cm
Dăruită de:
Anonim
39. Răstignirea Domnului
Dimensiuni:27x36 cm
Dăruită de:
Dna Cufteac Aurelia
40. Sfinţii Trei Ierarhi
Dimensiuni:25x35 cm
Dăruită de:
Fam. Bogdan şi Cătălina Meşina
41. Sf. Stelian
Dimensiuni:24x31 cm
Dăruită de:
Anonim
42. Maica Domnului cu Îngeri
Dimensiuni:26x29 cm
Dăruită de:
Fam. Vlad Gheorghe
43. Sf. Arhanghel Mihail
Dimensiuni:20x30 cm
Dăruită de:
Dna Dana Mihalea şi Dna Gabriela Cratochvil
44. Naşterea Maicii Domnului
Dimensiuni:26x37 cm
Dăruită de:
Dl Scutăreanu Petru
45. Maica Domnului cu Pruncul
Dimensiuni:22x25 cm
Dăruită de:
Fam. Neagoe
46. Mântuitorul
Dimensiuni:26x36 cm
Dăruită de:
Dna Venera Karagantcheff-Moga
47. Naşterea Domnului
Dimensiuni:30x42 cm
Dăruită de:
Constantin Barbu
48. Naşterea Domnului
Dimensiuni:27x37 cm
Dăruită de:
Dna Georgeta Pungă
49. Sf. Arhanghel Gavriil
Dimensiuni:20x30 cm
Dăruită de:
Dna Anda Gabriela Cratochvil
50. Intrarea Maicii Domnului în Biserică
Dimensiuni:30x40 cm
Dăruită de:
Fam. Ioan Lager-Oprea
51. Învierea Domnului
Dimensiuni:23x27 cm
Dăruită de:
Dl Cristian Constantin
52. Sf. Gheorghe
Dimensiuni:27x36 cm
Dăruită de:
Fam. Bărbulescu
53. Sf. Treime
Dimensiuni:26x33 cm
Dăruită de:
Fam. Middel Alex
54. Sf. Arhanghel Mihail (pe iconostas)
Dimensiuni:55x93 cm
Dăruită de:
Fam. Lăscae Alexandru
55. Maica Domnului (pe iconostas)
Dimensiuni:75x90 cm
Dăruită de:
Anonim
56. Mântuitorul (pe iconostas)
Dimensiuni:75x90 cm
Dăruită de:
Fam. Bogdan Meşina şi Fam. Otilia Tănăsie
57. Sf. Arhanghel Gavriil (pe iconostas)
Dimensiuni:55x93 cm
Dăruită de:
Fam. Leonard şi Ramona Raiciof
58. Icoanele de pe Uşile Împărăteşti
Dimensiuni:18x6 cm
Dăruită de:
Anonim
59. Răstignirea + Maica Domnului + Sf. Ioan (pe iconostas)
Dimensiuni:95x140 cm
Dăruită de:
Familia Părintelui Ioan Dură
60. Mântuitorul
Dimensiuni:36x42 cm
Dăruită de:
Pictorul icoanei - Dna Nicoleta Voicu
61. Maica Domnului
Dimensiuni:36x42 cm
Dăruită de:
Pictorul icoanei - Dl Adi Voicu
62. Sf. Serafim de Sarov
Dimensiuni:30x40 cm
Dăruită de:
Dl Constantin Barbu
63. Mântuitorul
Dimensiuni:32x44 cm
Dăruită de:
Fam. Middel Alex
64. Maica Domnului cu Pruncul
Dimensiuni:21x29 cm
Dăruită de:
Dl Cornel Bunea; Dna Paulina Teseleanu; Dna Doina Stroescu
65. Maica Domnului
Dimensiuni:51x73 cm
Dăruită de:
Fam. Meulblok Buyle
66. Sf. Maria Egipteanca
Dimensiuni:21x45 cm
Dăruită de:
Dna Angelica Moise
67. Buna Vestire
Dimensiuni:23x28 cm
Dăruită de:
Dl Constantin Cristian
68. Mântuitorul
Dimensiuni:14x22 cm
Dăruită de:
Dl Liviu Stanca
69. Maica Domnului cu Pruncul
Dimensiuni:20x27 cm
Dăruită de:
Anonim
70. Maica Domnului
Dimensiuni:13x16 cm
Dăruită de:
Dna Liliana şi Dl Gheorghe Barbule
71. Maica Domnului
Dimensiuni:17x23 cm
Dăruită de:
Anonim
72. Mântuitorul
Dimensiuni:25x35 cm
Dăruită de:
Fam. Keuterman
73. Maica Domnului cu Pruncul
Dimensiuni:22x27 cm
Dăruită de:
Fam. Sideridis-Solos
74. Învierea Domnului
Dimensiuni:50x50 cm
Dăruită de:
Dl Constantin Barbu
75. Sf.Ioachim şi Ana
Dimensiuni:30x40 cm
Dăruită de:
Dna Diana Butuşină
76. Sf. Antonie cel Mare
Dimensiuni:30x40 cm
Dăruită de:
Dna Ecaterina Fineriu
77. Sf. Ierarh Alexandru
Dimensiuni:30x40 cm
Dăruită de:
Fam. Nicolae Crăciun şi Florin Sabo
78. Sf. Pantelimon
Dimensiuni:30x40 cm
Dăruită de:
Fam. Apachiţei şi Elena Frăţilă
79. Sf. Teodor
Dimensiuni:30x40 cm
Dăruită de:
Fam. Negoiţă
80. Sf. Nectarie
Dimensiuni:30x40 cm
Dăruită de:
Dna Simona Constantinescu
81. Sf. Evanghelişti
Dimensiuni:35x40 cm
Dăruită de:
J. Gavrilă; M. Turubar; I. Marina; V. Pletoianu
82. Sf. Antonie cel Mare
Dimensiuni:35x40 cm
Dăruită de:
M.Moldovan; Ştefan Tătaru; Adrian Cristian
83. Tăierea Împrejur
Dimensiuni:35x40 cm
Dăruită de:
Fam. Lupaşcu Tiberiu
84. Naşterea Sf. Ioan Botezătorul
Dimensiuni:30x40 cm
Dăruită de:
Fam. Leonard şi Ramona Raiciof
85. Sf. Haralambie
Dimensiuni:30x40 cm
Dăruită de:
Fam. Bubberman şi Elena Neagu
86. Maica Domnului rugătoare (Oranta)
Dimensiuni:45x50 cm
Dăruită de:
Dl Constantin Barbu
87. Sf. Constantin Brâncoveanu Voievod şi fiii
Dimensiuni:36x40 cm
Dăruită de:
Dl Constantin Barbu
88. Sf. Cuv. Ioan Iacob Hozevitul de la Neamţ;Sf. Cuv. Ioan de la Prislop; Sf. Mare Mucenic Ioan cel Nou de la Suceava
Dimensiuni:32x25 cm
Dăruită de:
Dl Constantin Barbu
89. Nunta din Cana Galileii
Dimensiuni:30x22 cm
Dăruită de:
Fam. Sebastien Debesset - Ioana Turturică
90. Femeia Samarineancă
Dimensiuni:30x40 cm
Dăruită de:
Dna Patricia Radu
91. Sfinţii Arhangheli Mihail şi Gavriil
Dimensiuni:30x40 cm
Dăruită de:
Dna Alina Duscu
92. Sfinţii Cosma şi Damian
Dimensiuni:30x40 cm
Dăruită de:
Dna Marieta Rotariu
93. Sf. Mare Mucenic Mina
Dimensiuni:30x40 cm
Dăruită de:
Dna Ecaterina Fineriu
94. Sf. Voievod Neagoe Basarab
Dimensiuni:29x40 cm
Dăruită de:
Ambasada României în Regatul Ţărilor de Jos la 30 de ani de la înfiinţarea parohiei-25/I/2011
95. Sf. Grigorie Palama
Dimensiuni:29x40 cm
Dăruită de:
Dna Claudia Bursuc
96. Sf. Voievod Ştefan cel Mare
Dimensiuni:30x40 cm
Dăruită de:
Fam. Isa Kilicarslan
97. Sf. Nicodim de la Tismana
Dimensiuni:30x40 cm
Dăruită de:
Fam. Constantin şi Mihaela Grădinaru
98. Sf. Calinic de la Cernica
Dimensiuni:30x40 cm
Dăruită de:
Fam. Leonard şi Ramona Raiciof
99. Sf. Mucenici Epictet şi Astion
Dimensiuni:30x40 cm
Dăruită de:
Fam. Nicolae şi Anna Maria Crăciun
100. Sf. Ioan Gură de Aur
Dimensiuni:30x40 cm
Dăruită de:
Un grup de enoriaşi
101. Sf. Hristina
Dimensiuni:30x40 cm
Dăruită de:
Chiriacescu Cristina
102. Sf. Cuv. Dimitrie cel Nou "Basarabov"
Dimensiuni:29x40 cm
Dăruită de:
Dl Constantin Barbu
103. Sf. Cuv. Ioan Casian Romanul
Dimensiuni:30x40 cm
Dăruită de:
Fam. Lucian şi Alice Jdira
104. Sf. Ierarh Iosif Mărturisitorul
din Maramureş
Dimensiuni:30x40 cm
Dăruită de:
Dl Florin Sabo
105. Sf. Acoperământ al Maicii Domnului
Dimensiuni:40x30 cm
Dăruită de:
Dna Simona Constantinescu
106. Sf. Sfinţit Mucenic Ciprian
Dimensiuni:30x40 cm
Dăruită de:
Dna Finica Genoveva Harbuz
107. Sf. Cuvios Dionisie Exiguul
Dimensiuni:30x40 cm
Dăruită de:
Fam. Leonard şi Ramona Raiciof
108. Sf. Luca al Crimeei
Dimensiuni:30x40 cm
Dăruită de:
Dna Patricia Radu şi Dna Elena Geacarel
109. Sf. Cuv. Teodora de la Sihla
Dimensiuni:30x40 cm
Dăruită de:
Dna Dana Ciolacu
110. Sf. Ier. Antim Ivireanul
Dimensiuni:30x40 cm
Dăruită de:
Fam. Petruţ şi Ramona Neculăiţă
111. Sf. Atanasie cel Mare
Dimensiuni:30x40 cm
Dăruită de:
Fam. Dana şi Anthony Poole
112. Sf. Mare Mc. Anastasia
Dimensiuni:30x40 cm
Dăruită de:
Dna Preoteasă Christina Dură
113. Sf. Mare Mc. Varvara
Dimensiuni:30x40 cm
Dăruită de:
Dna Alina Nicolae
114. Sf. Ier. Leontie de la Rădăuţi
Dimensiuni:30x40 cm
Dăruită de:
Fam. Leonard şi Ramona Raiciof
115. Sf. Mucenic Fanurie
Dimensiuni:30x40 cm
Dăruită de:
Dna Andra Petrescu
116. Sf. Mucenic Nicon
Dimensiuni:30x40 cm
Dăruită de:
Dna Anna Maria Crăciun
117. Sf. Maxim Mărturisitorul
Dimensiuni:30x40 cm
Dăruită de:
Dna Claudia Bursuc
118. Sf. Cuv. Patapie
Dimensiuni:30x40 cm
Dăruită de:
Fam. George şi Cristina Dură
119. Sf. Grigorie Decapolitul
Dimensiuni:30x40 cm
Dăruită de:
Dna Iustina Elena Cimpoiaşu
120. Sf. Mc. Irineu de Lugdunum (Lyon)
Dimensiuni:30x40 cm
Dăruită de:
Fam. Lefter
121. Sf. Mc. Ioan Valahul
Dimensiuni:30x40 cm
Dăruită de:
Fam. Bogdan Necula - Ramona Matei
122. Cuv. Daniil Sihastrul
Dimensiuni:30x40 cm
Dăruită de:
Dna Doina Frosin
123. Sf. Mare Mc. Procopie
Dimensiuni:30x40 cm
Dăruită de:
Fam. Constantin şi Mihaela Grădinaru
124. Sf. Cuv. Irodion de la Lainici
Dimensiuni:30x40 cm
Dăruită de:
Dna Claudia Bursuc
125. Sf. Ier. Ghelasie de la Râmeţ
Dimensiuni:30x40 cm
Dăruită de:
Dna Adriana Birluţiu
126. Sf. Cuv. Simeon Stâlpnicul
Dimensiuni:30x40 cm
Dăruită de:
Fam. Bogdan şi Cătălina Meşina
127. Hristos găzduit de Marta şi Maria
Dimensiuni:30x40 cm
Dăruită de:
Fam. Romeo Dragnea şi Isabela Roşca
128. Sf. Apostol Andrei
Dimensiuni:40x50 cm
Dăruită de:
În memoria lui Cornel Andrei Carboreanu, de fiul său Gimy şi un grup de prieteni
129. Sf. Petru Movilă, Mitropolitul Kievului
Dimensiuni:31x42 cm
Dăruită de:
Dna Elvira Ion şi familia sa
130. Sf. Efrem cel Nou
Dimensiuni:30x42 cm
Dăruită de:
Anonim
131. Sf. Apostol Andronic şi Iunia, soţia sa
Dimensiuni:31x42 cm
Dăruită de:
Anonim
132. Sf. Cuv. Mc. Eugenia
Dimensiuni:30x40 cm
Dăruită de:
Dna Ana-Maria Crăciun
133. Maica Domnului cu Pruncul
Dimensiuni:30x40 cm
Dăruită de:
Dna Veronica Avîrvarei
134. Sfinţi Ortodocşi Olandezi
Dimensiuni:36x44 cm
Dăruită de:
Patricia, Armina, Alina, Dănuţ şi Ramona
135. Sfintele Mavra de la Ceahlău, Teofana Basarab şi Teodora de la Sihla
Dimensiuni:35x40 cm
Dăruită de:
Patricia, Armina, Alina, Dănuţ şi Ramona
136. Sf. Efrem Sirul
Dimensiuni:30x40 cm
Dăruită de:
Fam. Lucian şi Alice Jdira
137. Sf. Cuv. Visarion Sarai, Sf. Mc. Nicolae Oprea şi Sf. Cuv. Sofronie de la Cioara
Dimensiuni:30x40 cm
Dăruită de:
Fam. Nicolae şi Ana-Maria Crăciun
138. Sf. Cuv. Ioan Damaschinul
Dimensiuni:30x40 cm
Dăruită de:
Fam. Tiberiu şi Anca Lupaşcu
139. Sf. Ier. Dosoftei Mitropolitul Moldovei
Dimensiuni:30x40 cm
Dăruită de:
Dna Elena Merlan
140. Sf. Cuv. Onufrie cel Mare şi Sf. Cuv. Petru Atonitul
Dimensiuni:30x40 cm
Dăruită de:
Fam. Florin-Vasile şi Mirela Sabo
141. Sf. Cuv. Antonie de la Iezer
Dimensiuni:36x40 cm
Dăruită de:
Dl Lucian-Leonard Raiciof
142. Sf. Români Mărturisitori din perioada comunistă
Dimensiuni:30x40 cm
Dăruită de:
Dl Constantin Barbu şi Dna Patricia Radu
143. Maica Domnului
Dimensiuni:30x40 cm
Dăruită de:
Dna Isabela Dragnea
144. Sf. Mare Mc. Teodor Tiron
Dimensiuni:30x40 cm
Dăruită de:
Teodor Grădinaru
145. Martiriul Sfinţilor Mucenici ucişi de perşi
Dimensiuni:40x30 cm
Dăruită de:
Dl Constantin Barbu
146. Sf. Mc. Zotic, Atal, Camasie şi Filip de la Niculiţel
Dimensiuni:30x40 cm
Dăruită de:
Fam. Andrei şi Oana Manta, Fam. Dan şi Aurora Florescu, Fam. Vasile şi Mirela Sabo
147. Sf. Ioan Rusu
Dimensiuni:30x40 cm
Dăruită de:
Dna Ecaterina Fineriu
148. Duminica Tuturor Sfinţilor
Dimensiuni:40x50 cm
Dăruită de:
Dna Ioana Maţenco, Dna Victoria Dimitriu şi Dna Mirela Loredana Stan
149. Sf. Mc. Mărt. Năsăudeni (Atanasie Todoran, Vasile, Grigore şi Vasile)
Dimensiuni:30x40 cm
Dăruită de:
Fam. Nicolae şi Doina Savin şi Anonim
150. Sf. Ier. Grigorie Dascălu, Mitr. Ţării Româneşti
Dimensiuni:30x40 cm
Dăruită de:
Dl Cristian Stavăr
151. Sf. Ierarhi Mărturisitori Ilie Iorest şi Sava Brancovici
Dimensiuni:30x40 cm
Dăruită de:
Fam. Dana şi Anthony Poole
152. Maica Domnului - Rugul aprins
Dimensiuni:30x35 cm
Dăruită de:
Fam. Ion şi Victoria Dimitriu
153. Sf. Cuv. Vasile de la Poiana Mărului
Dimensiuni:30x40 cm
Dăruită de:
Anonim
154. Sf. Mc. Emilian de la Durostorum
Dimensiuni:30x40 cm
Dăruită de:
Anonim
155. Sf. Prooroc Ilie
Dimensiuni:30x40 cm
Dăruită de:
Dna Marieta Rotariu
156. Intrarea în Templu a Maicii Domnului
Dimensiuni:30x40 cm
Dăruită de:
Fam. Romeo Dragnea şi Isabela Roşca
157. Sf. Nina cea întocmai cu Apostolii şi luminătoarea Georgiei
Dimensiuni:30x40 cm
Dăruită de:
Pelerinii parohiei în Georgia
158. Sf. Cuv. Ioan Iacob Hozevitul de la Neamţ
Dimensiuni:30x40 cm
Dăruită de:
Un grup de enoriaşi
159. Sf. Prooroc Isaia şi Maica Domnului cu pruncul
Dimensiuni:30x40 cm
Dăruită de:
Dna Ştefana Marinescu
160. Sf. muceniţă Alexandra împărăteasa
Dimensiuni:30x40 cm
Dăruită de:
Dna Alexandra Matei
161. Înălţarea Domnului
Dimensiuni:40x40 cm
Dăruită de:
Fam. Florin-Vasile şi Mirela Sabo
162. Sf. Nicolae Planas
Dimensiuni:30x40 cm
Dăruită de:
Maria-Alexandra, Ştefan, Isabela şi Romeo Dragnea
163. Sf. Cuv. David cel Bătrân
Dimensiuni:30x40 cm
Dăruită de:
Fam. Doina şi Nicolae Savin
164. Sf. Porfirie Kavsokalivitul
Dimensiuni:30x40 cm
Dăruită de:
Dna Anca Ioana Maţenco
165. Sf. Ana şi Fecioara Maria
Dimensiuni:30x40 cm
Dăruită de:
Fam. Anişoara Lazăr şi Samuel Wattkins.
166. Sf. Ioan Maximovici
Dimensiuni:30x40 cm
Dăruită de:
Anonim
167. Sf. Ioan cel Nou de la Suceava
Dimensiuni:30x40 cm
Dăruită de:
Dna Marieta Rotariu
168. Sf. Ipomoni
Dimensiuni:30x40 cm
Dăruită de:
Fam. van Esch-Harbuz
169. Sf. Pelaghia din Tinos
Dimensiuni:30x40 cm
Dăruită de:
D-nele Patricia Radu, Rădiţa Stan, Olimpia Gheorghe şi Anişoara Lazăr
170. Sf. Evghenie din Trapezunt
Dimensiuni:30x40 cm
Dăruită de:
Dna Patricia Radu
171. Sf. Mucenici Zotic, Atal, Camasie şi Filip de la Niculiţel
Dimensiuni:30x40 cm
Dăruită de:
Dl Adrian Garcea
172. Maica Domnului Xenia
Dimensiuni:30x40 cm
Dăruită de:
Dna Rădiţa Stan
173. Domnul se roagă în Gheţimani
Dimensiuni:30x40 cm
Dăruită de:
Dna Rădiţa Stan şi Dna Anişoara Lazăr
174. Maica Domnului cu Mântuitorul copil, de mână
Dimensiuni:30x40 cm
Dăruită de:
Fam. Florin Vasile, Mirela şi Grigorie Sabo
175. Rugul aprins
Dimensiuni:30x40 cm
Dăruită de:
Dna Carmen Coşovei
176. Sfânta Silvia, mama Sf. Grigorie Dialogul
Dimensiuni:20x30 cm
Dăruită de:
Dna Patricia Radu
177. Sf. Apostol Iuda Tadeu
Dimensiuni:30x40 cm
Dăruită de:
Părintele Ioan şi Dna Preoteasă Christina
178. Sf. Ierarh Teodosie de la Brazi
Dimensiuni:30x40 cm
Dăruită de:
D-nele Patricia Radu, Elena Geacarel şi Luiza Smadu
179. Sf. Mărturisitor Metodie Patriarhul Constantinopolului
Dimensiuni:30x40 cm
Dăruită de:
Fam. Isabela şi Romeo Dragnea
180. Sfinţii 14.000 de prunci ucişi din porunca lui Irod
Dimensiuni:40x60 cm
Dăruită de:
Dna Patricia Radu
181. Sf. Grigorie Decapolitul
Dimensiuni:30x40 cm
Dăruită de:
Dna Patricia Radu
182. Sf. Paisie Aghioritul
Dimensiuni:30x40 cm
Dăruită de:
Dna Finica Harbuz
183. Sf. Cuvios Nicodim Aghioritul
Dimensiuni:30x40 cm
Dăruită de:
Fam. Gabriel şi Anca Mareş
184. Sf. Justin Popovici
Dimensiuni:30x40 cm
Dăruită de:
Dna Cristina Pavel
185. Sf. Trei Ierarhi cei Noi (Grigorie Palama, Marcu Eugenicul şi Fotie al Constantinopolului)
Dimensiuni:30x40 cm
Dăruită de:
Dna Anca Ioana Maţenco
186. Sf. Trei Ierarhi (Vasile cel Mare, Grigorie Teologul şi Sf. Ioan Gură de Aur)
Dimensiuni:30x40 cm
Dăruită de:
Fam. Chirăscu
187. Sf. Mc. Filofteia de la Curtea de Argeş
Dimensiuni:30x40 cm
Dăruită de:
Dna Elena G. Ganga
188. Sf. Nifon, Patriarhul Constantinopolului
Dimensiuni:30x40 cm
Dăruită de:
Fam. Alexandru Puiuleţ
189. Sfinţii Cuvioşi: Natan, Sila şi Paisie (Sihăstria Putnei- sec.XVIII)
Dimensiuni:30x40 cm
Dăruită de:
Dna Carmen Coşovei şi fii.
190. Sf. Mare Mc. Tecla
Dimensiuni:30x40 cm
Dăruită de:
Anonim
191. Sf. Ierarh Iacob Putneanul
Dimensiuni:30x40 cm
Dăruită de:
Dna Petronela Mârza
192. Sf. Mc. Sofia şi fiicele ei Credinţa, Nădejdea, Dragostea
Dimensiuni:30x40 cm
Dăruită de:
Dl Radu şi Dna Anca Manoliu
193. Sf. Ierarh Andrei Şaguna, Mitropolitul Transilvaniei
Dimensiuni:30x40 cm
Dăruită de:
Fam. Florin şi Mirela Sabo
194. Mântuitorul
Dimensiuni:30x40 cm
Dăruită de:
Fam. Isabela şi Romeo Dragnea
195. Sf. Mc. Perpetua şi Felicitas
Dimensiuni:30x40 cm
Dăruită de:
Anonim
196. Sf. Lidia, cea întocmai cu Apostolii
Dimensiuni:19x27 cm
Dăruită de:
Dna Patricia Radu şi Dna Anişoara Lazăr
197. Sf. Ap. şi Evanghelist Ioan Teologul
Dimensiuni:30x40 cm
Dăruită de:
Dna Ioana Maţenco
198. Maica Domnului de la Schiedam
Dimensiuni:50x70 cm
Dăruită de:
Parohieni
199. Sf. Mc. Hrisant şi Daria
Dimensiuni:30x40 cm
Dăruită de:
Fam. Daria-Sofia, Dana, Lennart Rem; Fam. Maria şi Dumitru Sicoe
200. Sf. Cuv. Irinarh Roseti de la Tabor
Dimensiuni:20x30 cm
Dăruită de:
Anonim
201. Sf. Cuv. Eftimie cel Mare
Dimensiuni:30x40 cm
Dăruită de:
Dna Marieta Rotariu
202. Sf. Mare Mc. Ecaterina
Dimensiuni:30x40 cm
Dăruită de:
Dna Elvira Grădinaru
203. Sf. Grigorie Teologul şi familia
Dimensiuni:29x42 cm
Dăruită de:
Fam. Dragnea;
Fam. Pavel Al.;
A. Nicolae; I. Paraschiv
204. Pogorârea Sfântului Duh
Dimensiuni:40x50 cm
Dăruită de:
Un grup de enoriași
205. Sf. Ap. Barnaba
Dimensiuni:30x40 cm
Dăruită de:
Finica Genoveva Harbuz şi cu fiii Lucian şi Florian
206. Dreptul Lazăr
Dimensiuni:30x40 cm
Dăruită de:
Elena De Chiara şi Ioana Maţenco
207. Sf. Cuv. Gavriil Ivireanul
Dimensiuni:30x40 cm
Dăruită de:
Ioana Maţenco
208. Sf. Neofit Zăvorâtul
Dimensiuni:30x40 cm
Dăruită de:
Fam. Isabela-Romeo Dragnea
209. Buna Vestire
Dimensiuni:30x40 cm
Dăruită de:
Fam. Mirela-Florin Sabo
210. SF. Evanghelist Matei
Dimensiuni:30x40 cm
Dăruită de:
Fam. Adrian şi Ana-Maria Potârniche
211. Sf. Împ. Justinian cel Mare
Dimensiuni:30x40 cm
Dăruită de:
Marieta Rotariu
212. A Înfricoşătoarei Judecăţi de Apoi
Dimensiuni:30x40 cm
Dăruită de:
Elena Geacarel şi fiica sa Cristina Claudia Oancea
213. Sf. Mc. Terentie şi Neonila cu cei şapte copii ai lor
Dimensiuni:30x40 cm
Dăruită de:
Pr. Ioan Dură, fam. dn. C. Grădinaru, fam. Debesset, fam. Sabo, fam. Jdira, fam. Dorobanţu
214. Sf. Trei Ierarhi
Dimensiuni:30x40 cm
Dăruită de:
Alina Nicolaie
215. Sf. Cuv. Parascheva, Sf. Ier. Spiridon, Sf. M. Mc. Dimitrie
Dimensiuni:30x40 cm
Dăruită de:
Ioan Paraschiv
216. Sf. Cuv. Teofana Basarab
Dimensiuni:30x40 cm
Dăruită de:
Constantin Duca
217. Sf. Ioan Evanghelistul
Dimensiuni:30x40 cm
Dăruită de:
Patricia Radu
218. Sf. Cuv. Parascheva
Dimensiuni:30x40 cm
Dăruită de:
Dn. C. Gradinaru, Elena De Chiara, Ramona Popa, Ioana Maţenco, Florin Ungureanu
219. Sf. Siluan Atonitul
Dimensiuni:30x40 cm
Dăruită de:
Fam. Vizitiu
220. Sfintele Nona, Emilia şi Antuza, mamele Sf. Trei Ierarhi
Dimensiuni:30x40 cm
Dăruită de:
Familia Părintelui Ioan Dură
221. Sfinţii Cretani
Dimensiuni:30x40 cm
Dăruită de:
Patricia Radu, Anişoara Dana Lazăr, Finica Genoveva Harbuz
222. Sf. Cuv. Galaktia
Dimensiuni:30x40 cm
Dăruită de:
Participanţii la Pelerinajul din Creta - oct. 2023
223. Sf. Ap. Tit
Dimensiuni:30x40 cm
Dăruită de:
Fam. Vizitiu, De Chiara-Marinescu, Maţenco, Dragnea şi Preda-Popa - ian. 2024
224. Sf. Mc. Tecla, Marianna, Marta, Maria şi Ennata
Dimensiuni:30x40 cm
Dăruită de:
Fam. Grădinaru, De Chiara-Marinescu, Maţenco, Preda-Popa, Vizitiu, Nicolaie, Van Rooien, Dragnea

© 2004 IOAN DURĂ