PROTOPOPIATUL ORTODOX ROMÂN
AL OLANDEI ŞI BELGIEI FLAMANDE (FLANDRA)
(2001-2016)

Constituirea Protopopiatului, dependenţa sa canonică şi numirea Protopopului *

* ) Preluarea oricărui material este permisă numai cu autorizația scrisă a Părintelui Protopop Dr. Ioan Dură și menționarea site-ului: www.biserica.nl


Arhiepiscop al Arhiepiscopiei Europei Occidentale și Meridionale a fost hirotonit și intronizat Î. P. S. Iosif Pop, la 15 martie 1998.

La 21 octombrie 2001, Arhiepiscopia Europei Occidentale şi Meridionale a fost înălţată la treapta de mitropolie, iar Înalt Prea Sfinţitul Arhiepiscop Iosif a primit titlul de mitropolit. Iar la 10 noiembrie 2001, prin decizia nr. 294, Î. P. S. Arhiepiscop și Mitropolit Iosif a rânduit ca toate parohiile ortodoxe române din Olanda şi Belgia flamandă (Flandra) să aparţină de "Protoieria Olandei şi Belgiei flamande", nou înființată.

Protopop a fost numit de Î. P. S. Mitropolit, Preotul Dr. Ioan Dură, în baza deciziei nr. 310 din 10 noiembrie 2001. (A se vedea Decizia de numire a Părintelui Ioan Dură ca "Protopop al Protopopiatului Olandei şi Belgiei flamande", la rubrica "Distincţii bisericeşti şi laice").

La exact două luni după numirea Părintelui Ioan ca Protopop al Olandei şi Belgiei flamande, şi anume la 10 ianuarie 2002, Î. P. S. Mitropolit Iosif îi scria: "Sperăm ca înfiinţarea protopopiatului Olandei şi Belgiei flamande şi numirea dumneavoastră ca Protopop să dinamizeze activitatea pastorală în această parte a eparhiei." Totodată, vlădica Iosif preciza: "Mă bucură colaborarea din ultimul an şi îl rog pe Bunul Dumnezeu să ne binecuvinteze în împreuna-slujire a Bisericii Sale. Observaţiile pe care le-aţi făcut pe marginea Statutului (Mitropoliei, n. n.) şi a materialelor editate de către eparhia noastră, ne sunt de un real folos şi nădăjduim ca în anul care vine să împlinim cele de cuviinţă pentru ca lucrurile să avanseze în mod coerent.".

La 1 februarie 2017, adică după cinsprezece ani de la scrisoarea Î. P. S. Sale, consider că "speranţa" Înaltului Iosif s-a împlinit, dacă ţinem seama că Protopopiatul Olandei şi Belgiei flamande avea 18 parohii, faţă de doar 2 câte erau în 2001 (una în Olanda și cealaltă în Belgia flamandă, la Anvers, ambele înființate de semnatarul acestor rânduri). Iar cât despre cele precizate de ierarhul nostru, sper (eu, de data aceasta) că şi observaţiile şi părerile pe care i le-am trimis Înalt Prea Sfinţiei Sale din 2002 şi în anii următori, i-au fost tot de un real folos spre buna chivernisire a Protopopiatului şi a eparhiei noastre.

Toate cele 18 parohii existente ale Protopopiatului, cu excepţia uneia din Flandra (Gent-Aalst, dar pentru a cărei creare a stăruit pe lângă ierarh) au fost înfiinţate de Părintele Ioan Dură.
Prima parohie a Protopopiatului a fost "Sfântul Grigorie Teologul" din Olanda, al cărei întemeietor a fost Părintele Ioan. (Despre aportul parohiei "Sfântul Grigorie Teologul" şi al preotului acesteia la înfiinţarea tuturor celorlalte enorii ale Protopopiatului, a se vedea rubrica "Istoricul înfiinţării parohiilor Protopopiatului", nr. I).
În Flandra-Belgia, prima parohie a fost "Naşterea Maicii Domnului" din Antwerpen, înfiinţată de Părintele Ioan, în 1993. (A se vedea rubrica "Istoricul înfiinţării parohiilor Protopopiatului", nr. IX).

Prin Circulara din 27 februarie 2015, Î. P. S. Arhiepiscop şi Mitropolit Iosif cerea preoţilor Arhiepiscopiei Europei Occidentale, să menţioneze pe site-urile parohiilor acestora:
"1. Protoieria de care aparţine
2. Numele protopopului şi coordonatele oficiale - telefon, e-mail oficial, adresa".

Site-ul Protopopiatului: www.biserica.nl.


Protopop Dr. Ioan Dură

Despre parohiile care aparţin de Protopopiatul Olandei şi Belgiei flamande, a se vedea rubricile: "Harta parohiilor Protopopiatului", "Parohiile Protopopiatului" şi "Istoricul înfiinţării parohiilor Protopopiatului".

Ultima legitimație de ​Protopop al Olandei și Belgiei flamande am primit-o din partea Î. P. S. Mitropolit Iosif în ianuarie 2016 și avea valabilitate pe trei ani: 2016-2018. (A se vedea, mai jos).

Din punct de vedere canonic, de la înființarea sa în 2001 și până în 2008, Protopopiatul a aparținut de Arhiepiscopia ortodoxă română a Europei occidentale a Mitropoliei Europei occidentale şi meridionale.

După înființarea Episcopiei Italiei și a Episcopiei Spaniei și Portugaliei, Arhiepiscopia a primit, în 2008, titulatura: "Arhiepiscopia ortodoxă română a Europei Occidentale", de care a aparținut și Protopopiatul.
Întâistătătorul Arhiepiscopiei și al Mitropoliei (de la înființarea acesteia) este Î. P. S. Iosif.

Reşedinţa arhiepiscopiei şi mitropoliei este la Limours (Franţa); Catedrala arhiepiscopiei şi mitropoliei este la Paris; Sediul administrativ este la Bruxelles. Iată însă și ce găsim scris la articolul 6 al Statutului Mitropoliei Ortodoxe Române a Europei Occidentale și Meridionale din 2008, în vigoare și în prezent (2019): "Mitropolia are sediul canonic la Paris și sediile administrative la Limours (Franța) și Bruxelles (Belgia)."

Până în prezent (octombrie 2021), Arhiepiscopia ortodoxă română a Europei occidentale îşi întindea jurisdicţia sa canonică asupra a opt ţări, şi anume: Andora, Belgia, Elveţia, Franţa, Irlanda, Islanda, Olanda, Regatul Unit. (Cele opt țări ale Arhiepiscopiei, amintite mai sus, sunt indicate în calendarul agendă (de buzunar) al acesteia pe anul 2017. Cu precizarea că, potrivit celor consemnate de Arhiepiscopie, aceasta are jurisdicție canonică și asupra unui "număr considerabil de parohii de origine franceză din Franța." (A se vedea: http://educatie-catehetica.ro/proiect/despre-centru.htm). Respectivele parohii fiind foste galicane, care au aparținut de Patriarhia Română.) Ceea ce arată, de la sine, cât de vastă este arhiepiscopia, mai ales că are şi două mari ţări, ca Regatul Unit (alcătuit din Marea Britanie, Scoția, Țara Galilor și Irlanda de Nord) şi Franţa; dar este şi unica de această mărime din toată lumea ortodoxă, de unde şi necesitatea înfiinţării urgente a unei episcopii pentru spaţiul anglofon şi a alteia pentru cel neerlandofon - Olanda şi Flandra/Belgia). De altfel, despre necesitatea înființării celor două episcopii, amintite, i-am adus la cunoștința Î. P. S. Iosif, atât verbal cât și în scris, în anii precedenți, iar apoi am și scris, pe site-ul parohiei (www.biserica.nl), "Demersuri și pledoarii pentru un episcop vicar al Protopopiatelor Belgiei și Olandei". Apoi am și publicat lucrarea, "Episcop ortodox român pentru Belgia și Țările de Jos. Pledoarii, propuneri și demersuri (septembrie 2015-aprilie 2018)", Editura MAGIC PRINT, Onești, 2018, 63 pagini. De altfel ar fi binevenită și înființarea unei episcopii a arhiepiscopiei de la Paris și în Elveția, unde sunt destui creștini ortodocși români și în 2017 funcționau deja 14 parohii și o mănăstire potrivit celor consemnate atunci pe site-ul mitropoliei (www.mitropolia.eu). Mai ales că Biserica Ortodoxă din cantonul elvețian Vaud "ar putea fi recunoscută oficial". (Aurelian Eftimiu, Biserica Ortodoxă ar putea fi recunoscută oficial în cantonul elvețian Vaud, publicat pe site-ul: www.basilica.ro din 27 ianuarie 2018).

Site-ul arhiepiscopiei şi mitropoliei este: www.mitropolia.eu.

Statutul Mitropoliei

În 2003 a fost adoptat primul Statut al Mitropoliei, iar în 2008 Adunarea Mitropolitană a adoptat noul Statut al acesteia, in vigoare și în prezent (2019). Cu precizarea că noul Statut al Mitropoliei poate fi găsit pe site-ul acesteia, la: www.mitropolia.eu/uploads/file/statut-moreom-ro.pdf.

Dependenţa canonică a Mitropoliei

Mitropolia Europei occidentale şi meridionale se află sub jurisdicţia canonică a Patriarhiei Române.


Î. P. S. Arhiepiscop şi Mitropolit Iosif - de Hram la Anvers/2011
(clic, spre a se mări imaginea)

Statutul Protopopiatului Olandei și Belgiei Flamande

De la întemeierea Protopopiatului Olandei și Belgiei flamande, în 2001, și până în 2017, adică timp de 16 ani, am solicitat în repetate rânduri, în scris și oral, Înalt Prea Sfințitului Mitropolit Iosif și secretariatului mitropoliei, trimiterea statutului respectivului Protopopiat. Din păcate, deși mi s-a promis de fiecare dată că mi se va trimite statutul Protopopiatului, al cărui protopop am fost numit din 2001, nu l-am primit!

După cinsprezece ani de existență, Protopopiatul Olandei și al Belgiei flamande avea să fie desființat în 2016. Așa încât pe toată durata existenței, Protopopiatul Olandei și Belgiei flamande a funcționat fără statut.

Protopopiatul Olandei

Constituirea Protopopiatului Olandei

La 20 ianuarie 2016, Î. P. S. Iosif a convocat ședința Consiliului eparhial la Paris, în biserica parohială din Strada Jean de Beauvais, la care a fost invitat și Părintele Protopop Ioan Dură.

Articolul 48 d. al Statutului Arhiepiscopiei ortodoxe române a Europei Occidentale, în vigoare, prevede: "Consiliul Eparhial avizează înființarea protopopiatelor și modificarea circumscripției teritoriale a acestora."

În timpul ședinței respective, Î. P. S. Iosif a făcut cunoscută modificarea circumscripției teritoriale a Protopopiatului Olandei și Belgiei flamande (Flandra), prin înființarea a două protopopiate, și anume a Protopopiatului Olandei și a Protopopiatului Belgiei. De altfel, articolul 69, 2 al Statutului Mitropoliei din 2008 indică clar că: "Protopopiatul este înființat, organizat și restructurat prin decizie a Chiriarhului în acord cu Consiliul Eparhial."

Decizia Î. P. S. Iosif din 20 ianuarie 2016, cu care a fost de acord Consiliul eparhial, a fost apoi adusă la cunoștința Adunării mitropolitane, întrunită în vara aceluiași an, la Roma, care a aprobat-o.

De menționat că pe site-ul mitropoliei continuă să fie trecut până chiar și în 2019, tot "Protopopiatul Olandei și Flandrei", și anume la rubricile "Parohii în Olanda" (www.mitropolia.eu/ro/site/177) și "Protopopiate" (www.mitropolia.eu/ro/site/76); cu precizarea că astfel era trecut protopopiatul și în mai 2019, la ultima dată a vizionarii noastre a rubricii amintite.

"Parohii din Olanda" "Protopopiate"

Se cuvine reamintit că până chiar și în octombrie 2021 pe site-ul mitropoliei se află trecut tot același nume de "Protopopiatul Olandei și Belgiei flamande" (mitropolia.eu/ro/site/76/). În timp ce, în calendarul agendă al Arhiepiscopiei ortodoxe române a Europei Occidentale și Meridionale pe 2021 găsim trecut: "Protoieria Olandei. Protoiereu Ioan Dură". (p. 44).

Oricum, denumirea corectă al Protopopiatului sau a Protoieriei (indiferent cum poartă numele) este aceea a "Țărilor de Jos", și nu a "Olandei", așa cum am atenționat deja secretariatul arhiepiscopiei de la Paris.

Protopopiatul Țărilor de Jos

La 5 februarie 2020, Pr. Protopop Dr. Ioan Dură a primit din partea Î. P. S. Arhiepiscop și Mitropolit Iosif noua legitimație de Protopop al Țărilor de Jos, cu valabilitate pe trei ani: 2020-2022. A se vedea mai jos.

"Protopopiate misionare"

Regretabil este faptul că deși s-a decis doar înființarea celor două protopopiate, adică al Olandei și Belgiei la 20 ianuarie 2016, iată că în toamna anului 2016 de la Mitropolie mi s-a adus la cunoștință că Protopopiatul Belgiei este alcătuit din trei protopopiate misionare: a) "Protopopiatul Bruxelles-capitală"; b)"Protopopiatul Waloniei"; c) "Protopopiatul Flandrei". Și toate cele trei protopopiate aparțin de "Protoieria Belgiei" cu sediul la Bruxelles și condusă de un "protoiereu". Cu precizarea că nici pe site-ul mitropoliei (www.mitropolia.eu) si nici în calendarul agendă (de buzunar) al Arhiepiscopiei de la Paris pe anul 2017 nu s-a menționat nimic despre înființarea acelor protopopiate în Protopopiatul Belgiei sau în cadrul altor protopopiate ale aceleia. Mai mult chiar, nici până în prezent, 2019, nu se amintea pe site-ul mitropoliei de existența unor protopopiate misionare în Arhiepiscopia de la Paris a mitropoliei. Iar, pe site-ul mitropoliei era menționat atât în 2018 cât și în 2019 tot Protopopiatul Olandei și Belgiei flamande. În schimb, însă, iată că în calendarul agendă al Arhiepiscopiei de la Paris pe 2018 și pe 2019 găsim menționate protopopiate misionare în Franța, Belgia și Regatul Unit al Marii Britanii. (A se vedea, "Parohii în Belgia", unde înaintea enumerării respectivelor parohii se află menționat: "Protopopiatul Olandei și Belgiei flamande (Flandra) și Protopopiatul Valonie-Bruxelles", precum și "​. site: www.biserica.nl". De asemenea, și la "Parohii în Olanda", dar de data aceasta la sfârșitul enumerării acelora, găsim menționat: "Protopopiatul Olandrei și Flandrei" și ". site: www.biserica.nl").

Surprinzător este că respectivele "Protopopiate misionare", din Franța, Belgia și Regatul Unit al Marii Britanii și al Irlandei de Nord, aparțin de Protoieria din cele trei țări de mai sus.

Astfel se face că de Protoieria Franței aparțin următoarele șase "Protopopiate misionare":

 1. Protopopiatul de Nord
 2. Protopopiatul de Est
 3. Protopopiatul de Sud-Est
 4. Protopopiatul de Sud-Vest
 5. Protopopiatul de Centru
 6. Protopopiatul de Vest

Apoi, de Protoieria Belgiei aparțin trei "Protopopiate misionare":

 1. Protopopiatul Bruxelles-capitală
 2. Protopopiatul Waloniei
 3. Protopopiatul Flandrei

Iar de Protoieria Regatului Unit al Marii Britanii și al Irlandei de Nord aparțin tot trei "Protopopiate misionare":

 1. Protopopiatul Angliei
 2. Protopopiatul Scoției
 3. Protopopiatul Irlandei de Nord

(A se vedea, Calendarul agendă pe 2018 al Arhiepiscopiei ortodoxe române a Europei Occidentale, p. 49).

Cu precizarea că în calendarul agendă al aceleași arhiepiscopii pe 2019, la "Protoieria Regatului Unit al Marii Britanii" sunt trecute șase "Protopopiate misionare", si anume: "1. Protopopiatul Londrei; 2. Protopopiatul de Est; 3.Protopopiatul de Vest; 4. Protopopiatul de Midlands; 5.Protopopiatul de Nord; 6. Protopopiatul Scoției." (p. 50).
De semnalat că același număr de șase protopopiate misionare în Regatul Unit al Marii Britanii se află trecut și în calendarul agendă al arhiepiscopiei pe anii 2020 și 2021. În schimb, începând cu calendarul agendă al arhiepiscopiei pe 2019 - și cel pe anii următori, 2020 și 2021 - cele trei "Protopopiate misionare" ale Belgiei nu mai apar menționate, ci doar "Protoieria Belgiei"!

Oare când s-a luat decizia înființării acelor "Protopopiate misionare" și a trecerii acestora sub dependența Protoieriei fiecărei țări? Nu aflăm nimic menționat despre așa ceva nici pe site-ul mitropoliei și nici în calendarul agendă pe 2018 și în cel pe 2019 ale arhiepiscopiei de la Paris. Oare în baza căror rânduieli s-a decis înființarea respectivelor "Protopopiate misionare"? Din moment ce în statutul arhiepiscopiei nu se prevede existența sau înființarea de "Protopopiate misionare" în cadrul jurisdicției sale canonice. După cum, de altfel, nici Statutul pentru organizarea și funcționarea Bisericii Ortodoxe Române, în vigoare, nu pomenește despre înființarea și existența unor "protopopiate misionare". (A se vedea articolele din statut consacrate "Protopopiatului": art. 69; 1 și 2 și art. 70; 1, 2 si 3).

Oare, atunci, de când în cadrul Patriarhiei Române există Protoierii și Protopopiate? Ceea ce se cunoaște este doar că în arhiepiscopia de la Paris s-au înființat "Protopopiate misionare", în 2016. Denumirea de Protoierie sau Protopopiat are una si aceeasi semnificație și rol, doar că prima este redata dupa terminologia greacă, iar cealaltă după cea slavă, ambele însă în uz în limba română. De altfel, în Statutul pentru organizarea și funcționarea Bisericii Ortodoxe Române, în vigoare, în articolele consacrate "Protopopiatului" nu se face nici măcar mențiune despre "Protopopiat(e) misionar(e)". (A se vedea, art. 69;1, 2 și 3 și art. 70; 1, 2 și 3). Totodată de remarcat că în același statut al Bisericii Ortodoxe Române se folosește doar termenul de "protopop" și nu de "protoiereu" cu excepția articolului 70 -(1), unde apare trecut după termenul de protopop, dar in paranteză, și cel de protoiereu, adica: "Protopopul (protoiereul)". Aceasta, firește, ca să se amintească sau să se precizeze că protopopul se mai numește și protoiereu. Oare în care eparhie ortodoxă din Patriarhia Română din țară sau din diaspora acesteia găsim Protoierie cu Protopopiate misionare? Oare de ce în Calendarul agendă al Arhiepiscopiei de la Paris din 2018 și din 2019 avem doar "Protoierii" și "Protoierei"? Iar "Protoierii", potrivit aceluiași Calendar agendă pe 2018 și pe 2019, avem de două categorii; unele (cele menționate mai sus) cu "Protopopiate misionare" dependente de acestea, și altele fără "Protopopiate misionare", ca: a) Protoieria Elveției; b) Protoieria Olandei; c) Protoieria Irlandei. Oare la ce servesc cele trei "protopopiate misionare" în Belgia? Pe de o parte, în cei aproape doi ani de existență a acelor protopopiate nu a fost înființată nici o parohie în Belgia. De altfel, în Flandra/Belgia funcționează deja nouă parohii înainte de înființarea "Protopopiatului misionar al Flandrei". Iar la Bruxelles, unde ar mai fi necesare câteva parohii, nu există preocuparea înființării acestora. Atunci, pe bună dreptate, ne putem întreba oare la ce servesc și în ce scop au fost înființate "Protopopiate misionare" în Belgia? Și mă limitez doar la Belgia, fiindcă aici locuiesc de peste treizeci de ani și în care am înființat atâtea parohii (A se vedea rubrica, "Istoricul înființării parohiilor ..." de pe site: www.biserica.nl).

În fine, oare cum se poate explica că numai în Anglia, în care viețuiesc peste cinci sute de mii de români potrivit celor consemnate in presa română la 7 noiembrie 2018, era conform agendei arhiepiscopiei pe 2018 (p. 49) doar protopopiat: "Protopopiatul Angliei" dependent de "Protoieria Regatului Unit al Marii Britanii și al Irlandei de Nord". La fel și faptul că respectiva "Protoierie a Regatului Unit...." avea doar trei Protopopiate misionare, la fel ca și Belgia, care numără aproximativ o treime din numărul de români ortodocși ai Angliei, Scoției și Irlandei de Nord! Ce-i drept, în 2019, potrivit celor consemnate în același calendar agendă al arhiepiscopiei din respectivul an, "Protoieria Regatului Unit al Marii Britanii" avea șase "protopopiate misionare" (p. 50).

​Cert este că la 7 noiembrie 2018, "în Belgia, comunitatea românească număra 170.000 de persoane din care 48.000 în capitala Bruxelles" ("Reprezentant al Diasporei: În realitate, aproape 7 milioane de români sunt în străinătate, din care nu cred că se vor mai întoarce 10%". Preluat din: http://www.ziare.com/diaspora/romani-strainatate/representant-al-diasporei-in-realitate-aproape-7-milioane-de-romani-sunt-in-strainatate-1537250). Cu precizarea că la numărul de "170.000 de persoane" ale comunității românești din Belgia se cuvine adăugate și cele care au și cetățenia belgiană și care nu sunt considerate de autoritățile statului belgian ca făcând parte din numărul românilor viețuitori pe teritoriul statului belgian.

De menționat că în calendarul agendă pe 2020 al Arhiepiscopiei ortodoxe române a Europei occidentale, la rubrica "Protopopiate Arhiepiscopie" (p. 44) nu mai găsim trecute protopopiate misionare în Belgia și în Irlanda, ci doar, "Protoieria Belgiei" și, respectiv, "Protoieria Irlandei". În schimb, în același calendar agendă pe 2020, la Franța găsim trecute aceleași șase protopopiate misionare. Totodată, de semnalat că tot în același calendar pe 2020 este trecut, de această dată și pentru prima oară, cu titulatura "Protopopiatul Regatului Unit al Marii Britanii", cu șase "Protopopiate misionare", și anume: a) Protopopiatul Londrei; b) Protopopiatul de Est; c) Protopopiatul de Vest; d) Protopopiatul de Midlands; e) Protopopiatul de Nord; f) Protopopiatul Scoției. (p. 44). Cert, este greu de înțeles existența protopopiatelor misionare în Franța și în Regatul Unit al Marii Britanii în anul mântuirii 2020, în Europa! Apoi, de reamintit că, deja, în iulie 1991, Arhiepiscopia ortodoxă română din SUA, dependentă canonic de Patriarhia Română, excludea din titulatura ei cuvântul "Misionară"! ​Concret, la Congresul anual al "Arhiepiscopiei Misionare Ortodoxe Române în America și Canada" , ținut între 5-7 iulie 1991 la Detroit, s-a decis eliminarea cuvântului "Misionare" din titulatura acesteia. (A se vedea, Fr. Nicholas Apostola, Archidiocesan Secretary, Archidiocesan Congress Meets, în "Credința" /"The Faith". Revistă românească de spiritualitate ortodoxă./Romanian Herald of Orthodox Spirituality, Detroit, Michigan, An. XLI, 1991, no. 7-9, p. 3).

Protopop Dr. Ioan Dură


© 2004 IOAN DURĂ