Doctorate în Teologie (Atena şi Louvain) *

I. Doctor în Teologie al Universităţii din Atena (8 iunie 1977)

La 8 iunie 1977, tânărul doctorand Ioan Dură primea titlul de "Doctor în Teologie" al Universităţii din Atena, cu calificativul maxim "Arista" ("Excepţional"), pentru susţinerea Tezei "O Dositheos Ierosolimon kai i prosfora avtou eis tas Roumanikas Xoras kai tin Ekklisian avton" ("Patriarhul Dositei al Ierusalimului şi legăturile sale cu Ţările Române şi Biserica acestora").

Promotor al lucrării de Doctorat a fost Profesorul universitar Vlasios Fidas, reputat istoric ecleziastic şi canonist.

Profesorul îndrumător, Vlassios Fidas,
cu doctorandul său, Ioan Dură.

Diploma de Doctorat este semnată de Rectorul Universităţii, Decanul Facultăţii de Teologie şi Secretarul Universităţii ateniene.

Lucrarea de doctorat, tipărită la Atena în 1977 şi care numără 292 de pagini, a fost închinată memoriei tatălui meu, Vasile, cântăreţ bisericesc şi mare iubitor al Bisericii şi neamului românesc, de vrednică pomenire, adormit în Domnul la începutul anului respectiv.

(clic, spre a se mări imaginea)

II. Doctor în Teologie al Universităţii Catolice din Louvain (iunie 1985)

Universitatea Catolică din Louvain a fost înființată în 1425, ca una din cele patru Universități pontificale. Și a rămas până în prezent printre instituțiile universitare de seamă din lume.

La 14 iunie 1985, Universitatea Catolică din Louvain i-a acordat Părintelui Ioan titlul de "Docteur en Sciences Theologiques et Réligieuses" ("Doctor în Ştiinţe Teologice şi Religioase"), cu calificativul "grande distinction" ("mare distincţie").

Subiectul lucrării de doctorat a fost: "Recherches sur l'histoire des pays roumains et leur Eglise (XVIe-XIXe s.)". ("Cercetări privitoare la istoria Ţărilor Române şi a Bisericii acestora (secolele XVI-XIX)").

Profesorul îndrumător al doctoratului a fost Profesorul Dr. André de Halleux, binecunoscut orientalist şi patrolog, de vrednică pomenire.

Comisia de examinare a doctoratului a fost alcătuită din profesorii universitari: 1) André de Halleux (îndrumătorul doctoratului); 2) J. Ponthot, preşedintele juriului, specialist în studii biblice; 3) Roger Aubert, academician, renumit istoric şi editor; 4) A. Houssiau, liturgist, decan al Facultăţii de Teologie, (episcop de Liège, ulterior); 5) Petre Ş. Năsturel, profesor la Sorbona-Paris IV, istoric şi specialist în epoca medievală românească.

În vederea obţinerii doctoratului de la Louvain, în afara lucrării propru zise de doctorat, Preotul Ioan Dură a trebuit să pregătească şi trei teze anexe - conform regulamentului în vigoare al Universităţii - şi anume: a) Teologie morală - "Slăbiciunea firii omului păcătos este insuficient luată în consideraţie în morala autonomă preconizată de unii teologi contemporani"; b) Exegeză - "Preceptele pauline despre rugăciune sunt expresia unei concepţii 'duhovniceşti' a condiţiei creştine"; c) Teologia Dogmatică - "Icoana, reflectare a Întrupării, este una din expresiile dogmei hristologice".

Printre cei prezenţi la susţinerea doctoratului de la Louvain de către Părintele Ioan Dură au fost: Înalt Prea Sfinţitul Mitropolit Panteleimon al Belgiei, Olandei şi Luxemburgului, cu reşedinţa la Bruxelles; dl. Mihai Steriade, fost lector de limbă română la Universitatea din Louvain, poet şi traducător; Ierodiaconul Barnas Thaddée, bibliotecarul Mănăstirii benedictine de la Chevetogne-Belgia, în calitate de reprezentant al acesteia, şi în a cărei bibliotecă Părintele Ioan Dură studiase şi cercetase.

Doctoratul de la Louvain al Preotului Ioan Dură a fost semnalat în presa bisericească a timpului din România, şi anume, în "Telegraful Român", Anul 133, Nr. 31-32, 1985 (15 august), p. 4, şi în "Romanian Orthodox Church - News" (ROC) - în versiunea engleză şi franceză - nr. 2, 1985; în "Almanahul Vestitorul", nr. 4, 1987-1988, p. 121-122, editat de Arhiepiscopia ortodoxă română pentru Europa Centrală și Occidentală, Paris, 1988. De asemenea, despre acelaşi doctorat s-a publicat şi în "Mărturie ortodoxă". Revista Comunităţii Ortodoxe Române din Olanda, Anul V, 1986, nr. 9, p. 229-233.

La rândul său, "Comitetul Catolic pentru colaborare culturală al Bisericii Catolice Romane" de la Vatican, cel care i-a acordat teologului Ioan Dură bursa de studii la Universitatea Catolică din Louvain, i-a adresat acestuia prin Secretarul său, Gérard Daucourt, la 1 septembrie 1985, următoarele: "Le comité se réjouit du succès de vos études et vous adresse ses félicitations et ses voeux les meilleurs pour la mission qui vous sera confiée dans votre Eglise". ("Comitetul se bucură de succesul studiilor dumneavoastră şi vă adresează felicitările şi urările sale cele mai bune pentru misiunea ce vă va fi încredinţată în Biserica voastră").

(clic, spre a se mări textul)

*) Pe perioada studiilor de doctorat la Universitățile din Atena și Louvain nu am primit nici un sprijin (bănesc, material sau trimiterea vreunei cărți și revistă telogică) din partea Bisericii mele Ortodoxe Române.


© 2004 IOAN DURĂ