Ajutor social (din chete şi din partea parohiei)
oferit în 2016

1-2) Chete şi ajutoare sociale în ianuarie 2016

Din iniţiativa Părintelui paroh, Ioan, în cursul lunii ianuarie a anului 2016 au fost întreprinse în biserică două chete pentru ajutoare acordate la enoriaşi aflaţi în grave cazuri sociale.

Cele două chete au fost strânse de câte un enoriaş desemnat de Părintele Ioan.

Suma de bani strânsă de la parohieni la fiecare chetă, la care a contribuit şi Părintele Ioan, a fost anunţată în biserică după Sf. Slujbă.

Duminică 10 ianuarie 2016, după Sf. Liturghie, în faţa credincioşilor prezenţi, Părintele Ioan a înmânat tânărului Gh. 327 euro, adică, suma strânsă la prima chetă. Iar Duminică 31 ianuarie 2016, tot în biserică după Sf. Slujbă, Părintele Ioan a înmânat 402 euro - sumă strânsă la a două chetă - mamei tânărului M.

3) Dar pentru Sfintele Paşti - martie 2016

La sfârşitul Sfintei Slujbe de Duminică 27 martie 2016, în prezenţa credincioşilor, Părintele Ioan a înmânat elevului I., enoriaş al parohiei, 300 de euro din fondul parohiei, ca dar pentru Sfintele Paşti.

4) CHETĂ ÎN MAI 2016 ŞI SUMA STRÂNSĂ DĂRUITĂ UNEI PAROHII DIN ROMÂNIA

Enoriaşi ai parohiei şi Părintele Ioan au donat 500 euro pentru cumpărarea clopotului bisericii parohiei din Malovăţ/Mehedinţi

Vineri 13 aprilie 2013, în "Scrisoarea pastorală", nr. 324 (16-31 aprilie 2016), a Parohiei Malovăţ-Mehedinţi, editată de vrednicul şi cărturarul Preot Dr. Alexandru Stănciulescu, la rubrica acesteia, "Lucrări la biserică", Părintele Ioan a citit: "Clopotul de la biserica din Malovăţ datează din 1843 şi este destul de mic, pentru ca sunetul lui să se audă de la marginea satului. Ar fi nevoie de un clopot nou... . Am luat legătura cu cea mai avizată firmă de instalaţii electronice din Severin şi am aflat că au mai construit asemenea instalaţii... şi ar costa 19-20 milioane lei vechi."

Citirea celor de mai sus m-au determinat ca Duminică 15 mai, după predică, să fac apel la enoriaşii prezenţi pentru o chetă pentru cumpărarea clopotului bisericii din satul Malovăţ, judeţul Mehedinţi. Şi mare a fost bucuria când enoriaşi şi Părintele lor, Ioan, au strâns 500 de euro; bani care au şi fost depuşi pe numărul de cont al Parohiei din Malovăţ, Luni 16 mai 2016, de către Secretarul Consiliului Parohial, dna inginer Elena De Chiara. Pentru ca a doua zi, Marţi 17 mai, Părintele Alexandru să ne confirme, electronic, primirea sumei de 500 euro pe numărul de cont al Parohiei Malovăţ pentru cumpărarea clopotului. Totodată, Părintele Alexandru a consemnat primirea celor 500 de euro pentru cumpărarea clopotului în publicaţia parohiei sale din Malovăţ-Mehedinţi, "Scrisoare pastorală", la rubrica "Ajutoare şi donaţii" (Anul XV (2016), nr. 325 (1-16 mai); nr. 326 (16-31 mai).

Mărturisire: Miercuri 18 mai 2016 am citit ediţia a treia, revăzută şi adăugită, a lucrării "Viaţa Părintelui Arsenie Papacioc. Testament. Cuvinte de folos", Editura Meteor Publishing, 2014. Şi în respectiva lucrare am recitit ceea ce citisem şi în ediţiile precedente ale acesteia şi anume cuvintele Părintelui Arsenie despre clopot, pe care ţin să le reamintesc cititorilor acestor rânduri: "N-ai ştiut că bat clopotele? Te intreb: de ce bat? Cheamă vii, plânge morţii şi opreşte viforniţa." (p. 74); "Orice român are o mişcare interioară trecătoare, dar o are când aude bătaia clopotelor." (p. 78).

5-6) Două chete ŞI BANII ADUNAŢI DEPUŞI PENTRU BĂIATUL DENIS DIN ROMÂNIA, ÎN IUNIE 2016

Duminică 26 iunie 2016, după Sf. Liturghie, din iniţiativa Părintelui Ioan s-a întreprins o chetă pentru ajutorarea copilului Denis, aflat în stare gravă într-un spital din România, şi s-a strâns suma de 170 euro. Trei zile mai târziu, şi anume Miercuri 29 iunie, după Slujba de Sfinţii Apostoli, tot din iniţiativa Părintelui Ioan s-a reluat cheta pentru Denis şi s-a strâns 140 euro. Şi, fireşte, printre donatori s-a numărat şi Părintele Ioan.

Suma adunată de la cele două chete, adică 310 euro, a fost depusă de dna Elena De Chiara, secretarul Consiliului parohial, pe contul dnei Camelia Vizitiu spre a o oferi părinţilor lui Denis. Dna Camelia Vizitiu, enoriaşă a parohiei care cunoaşte pe Denis şi pe părinţii săi, a solicitat şi ajutorul din partea acesteia.

7) 600 euro dăruiţi familiei Petru Ţăbrean din comuna Mihăești, Județul Vâlcea, în noiembrie 2016

Publicația "Gazeta vâlceană" din 29 decembrie 2016 insera în paginile sale articolul directorului acesteia, dl. Crișu Popescu, "Ajutor de peste hotare pentru o familie creștină din Mihăești - Vâlcea". Iată textul articolului:

"Primarul comunei Mihăești, Constantin Bârzăgeanu, a adus la cunoștința opiniei publice că în luna noiembrie, a. c., a fost contactat de către preotul vâlcean la origini, Ioan Dură (protopopul ortodox al Olandei și Belgiei flamande), spunându-i că atât domnia sa cât și enoriașii săi de la Parohia Sf. Grigorie Teologul din Schiedam - Olanda, au citit despe existența în Mihăești, satul Bârsești, a unui cetățean - Petru Țăbrean (a cări soție este decedată) cu opt copii, toți de vârstă școlară. După discuția purtată cu primarul și asistenta socială, părintele a înmânat contravaloarea sumei de 600 euro pentru sprijinirea acestei familii. Încă odată se dovedește că în această lume plină de necazuri, o lume frământată de foamete și sărăcie, paralizată de boală și suferință, mai sunt oameni cu inimă mare care se gândesc la semenii lor. Preotul dr. Ioan Dură a dovedit că a fost dăruit de Dumnezeu cu o mare dragoste de oameni și nu a uitat nici un moment că aparține vetrei strămoșești a poporului român. Primarul Constantin Bârzăgeanu, care împreună cu colegii a cumpărat familiei, în prag de sărbători, lemne pentru încălzirea locuinței, a achitat contravaloarea energiei electrice, a cumpărat multe alte lucruri pentru casă, a declarat: "Suntem siguri că tatăl și cei opt copii, ce le-au adus mulțumiri enoriașilor din Schiedam, vor învăța să aibă încredere în oameni și să privească înainte cu optimism. Vor învăța să prețuiască oamenii!" (www.gazetavalceana.ro din 29 decembrie 2016).


© 2004 IOAN DURĂ