Anunţuri


Concert de colinde
Duminică 17 decembrie, orele 13:00', în biserica parohiei

După Sfânta Liturghie, Duminică 17 decembrie, la orele 13:00', în biserica parohiei va fi susținut un concert de colinde.
Concertul este susținut de un grup de enoriași, dirijați de dna Dana Alexe, căreia i se datorează și alegerea repertoriul colindelor ce vor fi cântate.
Enoriașii care vor cânta colindele sunt: d-șoara Alexandra Matei, dna Cristina Pavel, dna Doina Frosin, dna Ema Cocioban, dna Finica Harbuz, dna Georgiana Languri, dl. Mihail Cocioban și dna Monica Giart.
Inițiativa și binecuvântarea concertului de colinde aparțin Părintelui paroh Ioan, iar interpretarea colindelor se datorează strădaniilor celor menționați mai sus și îndeosebi perseverenței și eforturilor depuse de dirijorul acestora, dna Dana Alexe.


Apel către enoriașii părinţi de copii între 5 și 15 αni pentru înscrierea la Școala Românească parohială

Școala românească parohială funcționează în cadrul Parohiei Sf. Grigorie Teologul din Schiedam cu începere din 29 octombrie 2011, cu binecuvântarea Preotului paroh al acesteia, Părintele Ioan. (Despre școală, cursurile acesteia și profesorii săi, a se vedea pe site-ul parohiei la rubrica "Școala românească parohială").

Pentru înscrierea copiilor lor în anul școlar 2016-2017, părinții sunt rugați să contacteze pe dna Elena De Chiara, Coordonator-responsabil al școlii, pe e-mail-ul: elenadechiara@hotmail.com

Părintele Ioan


Cotizaţia de membru al parohiei

Reamintim că achitarea, la timp, a cotizaţiei de membru al parohiei, indică apartenenţa la aceasta, dreptul de a apela la serviciile preotului paroh şi posibilitatea de a fi ales în Consiliul parohial sau în Comitetul parohial.

Totodată, achitarea cotizaţiei de membru ajută parohia să-şi achite chiria mensuală, asigurările, costul veşmintelor preoţeşti, a obiectelor de cult, a cărţilor bisericeşti, a mobilierului şi a celorlalte obligaţii pecuniare (taxe, etc.), spre optima funcţionare a acesteia.

Potrivit hotărârii Consiliului parohial, cotizaţia anuală a membrilor parohiei trebuie depusă pe numărul de cont al băncii: IBAN = NL64ABNA0508186870, BIC = ABNANL2A, Zoetermeer, pe numele "Roemeens Orthodoxe Vereninging in Nederland".
Înscrierea ca membru cotizant al parohiei este de 90 € de persoană şi de 125 € de familie. Pentru anii următori cotizaţia de membru al parohiei este de 75 € de persoană şi de 100 € de familie.

Reamintim că, potrivit deciziei luate de Consiliul parohial, preotul paroh nu oficiază nici o sfântă slujbă (molitve, binecuvântări, pomeniri, parastase, botezuri, cununii, sfeştanii, etc.) la cei care nu sunt membri cotizanţi ai parohiei.

Consiliul parohial