Sărbătorirea "Zilei monumentelor deschise"
Participarea parohiei la sărbătorirea "Zilei monumentelor deschise" (2015-2016)

"Ziua monumentelor deschise" este sărbătorită în Olanda cu începere din anul 1986. Și din 1986 până în prezent, în a doua sâmbătă și duminică din septembrie a fiecărui an, se desfășoară pe tot cuprinsul țării sărbătorirea "Zilei monumentelor deschise".

În cele două zile amintite, vizitatorii au acces, gratuit, la toate clădirile din Olanda declarate monumente naționale.

Organizarea sărbătoririi respectivei "zile" revine fiecărei primării, ajutată de fundațiile și voluntarii din teritoriul acesteia. Iar la nivel național funcționează și un birou care sprijină organizarea și buna desfășurare a "Zilei monumentelor deschise", numit "Het landelijke projetbureau. Open Monumentendag" ("Oficiul Național al Zilei Monumentelor din Patrimoniu").

Parohia Sfântul Grigorie Teologul, a cărei biserică concesionată din Schiedam este monument istoric, a participat la sărbătorirea "Zilei monumentelor deschise" la puțin timp după folosirea acesteia. Mai exact, începând din anul 2005 și până în prezent (2016), biserica parohiei a fost deschisă vizitatorilor la sărbătorirea "Zilei monumentelor deschise".

Contribuții cu totul deosebite a avut parohia la sărbătorirea respectivei "zile" în anii 2012, 2015 și 2016, când gazda principală a manifestărilor din municipiul Schiedam au fost biserica și sălile acesteia.

Așa se face că în 2012, când tema manifestărilor a fost "Verdele de atunci și acum", vizitatori numeroși au venit să vadă cel mai bătrân arbore din municipiul Schiedam aflat chiar la câțiva metri de biserica parohiei. De altfel, arborele este declarat monument al naturii. Totodată, tot atunci, în biserica parohiei a fost susținut un mic concert de muzică clasică de către ansamblul "Opera aan de Schie".

Tema manifestărilor "Zilei monumentelor deschise" în 2015 a fost "Artă și meșteșug", iar parohia noastră a participat cu o expoziție de icoane, în sala mare a parohiei. Pictorul bisericesc, dna Marieta Rotariu, enoriașă a parohiei, ajutată de dna Smaranda Bubberman au prezentat vizitatorilor icoanele expuse și le-au explicat modul de pictare a unei icoane ortodoxe.

Anul următor, 2016, tema manifestărilor "Zilei monumentelor deschise" a fost "Icoane și simboluri", iar parohia a participat cu un atelier de icoane bizantine, cele mai multe fiind opera dnei Marieta Rotariu, în sala mare a parohiei.

Vizitatorii au vizitat nu numai sala cu atelierul de icoane bizantine ci și biserica cu icoanele sale, și unde au primit lămuririle necesare de la dna Elena De Chiara, Secretarul Consiliului parohial, precum și de la alți câțiva enoriași, buni cunoscători de olandeză. De asemenea, vizitatorii olandezi au vizitat și sala mică a parohiei, unde se află Muzeul acesteia.

Mulțimea vizitatorilor, ca și interesul și admirația lor față de tot ceea ce au văzut și ospitalitatea de care s-au bucurat, mărturisește succesul organizării manifestărilor de către parohie. Impresiile elogioase ale unora dintre vizitatori, consemnate în "Cartea de impresii" a parohiei confirmă, de altfel, aserțiunea de mai sus. (A se vedea, rubrica "Impresii despre biserică și parohie. B. Impresii ale olandezilor"). Mai mult chiar, însuși Președintele "Comitetului Zilele deschise ale monumentelor din Schiedam", dl. Haan van der Hoort, istoric, a consacrat un elogios articol despre participarea și contribuția parohiei Sf. Grigorie Teologul la sărbătorirea din 2016, evidențiind îndeosebi frumusețea interioară a bisericii și a icoanelor sale. Dl. Haan van der Hoort a publicat articolul în publicația "Schiedam 24 Altijd Uit/Cultuur" din 15 septembrie 2016. (A se vedea articolul și traducerea sa în limba română la rubrica menționată mai sus).

A se vedea, mai jos, fotografii cu vizitatori olandezi în parohie de "Ziua monumentelor deschise" din 2016, și anume în biserică, la atelierul de pictură din sala mare și la muzeul parohial din sala mică.


Expoziţie de costume naţionale românești expuse în biserică și în sala parohiei de Ziua Monumentelor deschise
9 septembrie 2017

Ca și în anii precedenți, Sâmbătă 9 septembrie 2017, parohia Sf. Grigorie Teologul a participat la sărbătorirea Zilei Monumentelor istorice din Olanda. Anul acesta parohia, cu binecuvântarea Părintelui Ioan, a organizat o expoziție de costume tradiționale românești, din aproape toate zonele din România, expuse în biserică și în sala mică parohială.

Costumele au fost împrumutate de la enoriașii și enoriașele parohiei.

Responsabil al organizării expoziției a fost dna inginer Elena De Chiara, secretarul Consiliului parohial, care, ajutată de alte trei enoriașe, au prezentat vizitatorilor olandezi exponatele expuse.

Vizitatorii olandezi, profund impresionați de cele expuse, au admirat bogăția cromatică a exponatelor, diversitatea costumelor naționale românești și au cerut informații despre acestea de la cele patru enoriașe prezente. Iar mulți dintre vizitatori au și consemnat elogioase rânduri în "Cartea de impresii" a parohiei. ( A se vedea rubrica, "Impresii despre biserică și parohie").

Dna Elena De Chiara a pus la dispoziția vizitatorilor expoziției două pliante, unul în limba olandeză și celălalt în română, în care evidențiază importanța și semnificația portului popular la români. (A se vedea, mai jos, cele două pliante).


© 2004 IOAN DURĂ