LUCRĂRI PUBLICATE ÎN 2016-2019 ȘI UNELE MĂRTURII DESPRE ACESTEA


I) Lucrări editate

A) Consacrate revistei "Mărturie ortodoxă"

  1. Volumul: "Mărturie ortodoxă". Revista comunității ortodoxe române din Olanda (1982-1998)". Redactor-Editor: Preot Dr. Ioan Dură. Impresii și aprecieri inserate în paginile acesteia. Editura MAGIC PRINT, Onești, 2016, 200 pagini.
  2. Dr. Mihai Neagu (Freiburg), Momente ale exilului cultural românesc: Mărturie ortodoxă, în "Buletinul Bibliotecii Române" al Institutului Român, Freiburg im Briesgau, Germania, vol. IV (XXV), 2017, p. 427-507; Extras. Editura MAGIC PRINT, Onești, 2017, 87 pagini.

B) Consacrată Părintelui Ioan Dură

  • "Omagiu Preotului Dr. Ioan Dură. Album cu dedicații pe cărți și publicații dăruite". Editura MAGIC PRINT, Onești, 2017, 327 pagini.

C) Consacrată enoriașilor parohiei cu doctorate luate la Universităţile din Olanda

  • "Romanian Orthodox Parish 'Saint Gregory the Theologian'. Schiedam, the Netherlands. Parish Members with PhD Titles Awarded by Dutch Universities, MAGIC PRINT, Onești, 2017, 40 pages.

​O prezentare a lucrării a fost făcută de scriitorul Petre Cichirdan, întitulată "Episcop ortodox român pentru Belgia și Țările de Jos. Pledoarii, propuneri și demersuri", inserată în "Cultura vâlceană", Anul XI, Nr. 151, noiembrie 2018, p. 7.

D) Consacrată diasporei ortodoxe române din Belgia și Țările de Jos

  • "Demersuri, pledoarii și propuneri pentru un episcop ortodox român în Belgia și în Țările de Jos (septembrie 2015-aprilie 2018)", Editura MAGIC PRINT, Onești, 2018, 64 pagini.

Cărţi de istorie bisericească

  1. Pr. Dr. Ioan Dură, "Dar din râvna casei tale". Articole, studii și scrisori publicate în revista "Mărturie ortodoxă" (1982-1997), Editura MAGIC PRINT, Onești, 2018, 281 pagini.
  2. Pr. Dr. Ioan Dură, File de istorie bisericească. Studii și articole de istorie bisericească și mărturii (scrise în anii 1983-1997), Editura MAGIC PRINT, Onești, 2018, 186 pagini.
  3. Pr. Dr. Ioan Dură, Istorie bisericească. Studii și articole. Editura MAGIC PRINT, Onești, 2019, 547 pagini.

II) Unele mărturii

Părinte Ioan, eu - ca fiică duhovnicească și statistician - socotesc că diversitatea de relații interumane pe care le ilustrați în această carte e fascinantă. E mărturie cum d-voastră ați reușit să "traversați" prin personalitățile și caracterele atâtor zeci oameni din medii foarte diverse și să vă puneți în "dialog" cu ce este mai frumos în ei. E un mare har acesta, mă gândesc eu, din care îmi doresc și eu să moștenesc o picătură, măcar să devin un om mai frumos pentru cei apropiați ai mei.

Dr. Alina Nicolae, statistician


29 sept. 2017
New York

Iubite Părinte Profesor,
Calde mulțumiri pentru volumul cu doctorii parohiei.
Frumoasă lucrare.
Felicitări și noi succese pe mai departe.
Cu prietenie,
Pr. Prof. univ. Dr. Theodor Damian


27 octombrie 2017

Sărut mâna și bună ziua Părinte,
Probabil vă amintiți că mama mea ne-a făcut o vizită în Olanda și a venit și la parohie în 24 sep. A rămas adânc impresionată de parohia noastră și i-a plăcut extrem de mult cuvântul dumneavoastră de învățătură.
În plus, a rămas foarte pozitiv surprinsă de cei peste 30 de doctori ai Universităților din Regatul Țărilor de Jos pe care parohia îi cuprinde sau i-a cuprins la un moment dat. Mama lucrează ca și director de proiect la Agenția de Dezvoltare Regionala Cluj, în Cluj https://www.nord-vest.ro și pe lângă curiozitatea ei personală de a citi broșura, s-a arătat interesată de a distribui informația pentru a împărți această plăcuta realitate mai multor colegi, colaboratori. E un lucru de mare mândrie națională. De atunci îmi repetă mie și Anei că ar trebui să ne gândim și noi la un doctorat, atât de mare a fost impactul:)
E oare posibil ca o publicație să ajungă și la ea (prin noi) în orice format - digital sau varianta printată?

O zi frumoasă,
Alexandru Pavel


Nr. 142/30 octombrie 2017

Preacucernice Părinte Protopop,

Răsfoind paginile albumului omagial dedicat Sfinției Voastre nu am putut decât să remarc prodigioasa activitate pe care ați desfășurat-o și să apreciez frumoasele relații cordiale pe care le-ați cultivat de-a lungul vieții cu numeroase personalități ale vieții religioase și culturale.
Încredințându-vă de prețuirea ce v-o port, îl rog pe Hristos-Domnul, "Mai Marele păstorilor" (I Pt. 5,4) să vă dăruiască ani binecuvântați de viață și spor duhovnicesc în păstorirea dreptmăritorilor creștini și în păstrarea identității de neam a românilor din ținuturile Țărilor de Jos.

Cu dragoste sfântă în Hristos,
† Irineu
Arhiepiscop al Alba Iuliei

Fotocopia scrisorii Î. P. S. Irineu
Arhiepiscop al Alba Iuliei

Nr. 1506/23 martie 2016

Preacucernice Părinte,

Vă mulțumim pentru frumosul dar pe care ni l-ați oferit, lucrarea "Mărturie ortodoxă" - Revista comunității ortodoxe române din Olanda (1982-1998). Impresiile și aprecierile privind periodicul Comunității ortodoxe române din Olanda ne-au demonstrat, încă o dată, deosebita apetență spre cultură și spiritualitate a poporului nostru român, aflat, de-a lungul vrmurilor, sub semnul Sfintei Cruci, oriunde în lume l-ar fi purtat pașii.

Ne-a impresionat în mod plăcut marele număr al persoanelor de seamă - ierarhi, clerici (de mir și monahi), profesori universitari, istorici, oameni de cultură (poeți și prozatori), diplomați, etc. -, care dau mărturie că au lecturat și au apreciat la justa valoare deosebitele "mărturii din comoara de gândire și de viață a Ortodoxiei noastre românești, cât și din paginile pline de vrednicii ale poporului român" († Teoctist), cuprinse într-o "carte întreagă de gânduri alese și frumoase învățături creștinești" (P. cuv. Arhim. Petroniu Tănase), "care dovedește aleasă competență și preocupare deosebită în slujirea spiritualității românești și credinței străbune" († Epifanie al Buzăului și Vrancei).

Vă felicităm pentru tot ceea ce ați realizat, vă dorim mult spor în întreaga activitate pe care o desfășurați, sănătate, pace și duhovnicești realizări, rugându-L pe bunul Dumnezeu să vă dăruiască toate gândurile cele bune și folositoare, spre împlinirea faptelor bineplăcute Lui!

Cu prețuire și binecuvântare,
† Ciprian
Arhiepiscopul Buzăului și Vrancei


2017

În 'Buletinul Bibliotecii Române' din Freiburg (Germania), Domnul Dr. Mihai Neagu, în volumul pe 2017, la pag. 427-507, sub titlul Monumente ale exilului cultural românesc: "Mărturie Ortodoxă", face o amplă prezentare a celor 16 numere din revista "Mărturie ortodoxa" apărută în perioada 1982-1998, prin strădania și cheltuiala Părintelui Prot. Prof. Dr. Ioan Dură. Studiul apare și în extras la Editura Magic Print (Onești, 2017). "Numai într-o asemenea prezentare de sinteză poți înțelege mai bine ce a reprezentat acea revistă pentru teologie, pentru istoria și cultura românească. Acolo au publicat nume sonore ale culturii din țară și străinătate, români și străini. S-au publicat studii de certă valoare științifică, s-au spus lucruri care nu puteau fi spuse în țară la vremea aceea. "Mărturie ortodoxă" a fost cea mai bună, sub aspect calitativ, revistă din diaspora românească. Este un merit incontestabil al Părintelui Ioan Dură de a aprinde acolo, între străini, o făclie de conștiință românească.
După ce citești acest studiu, te întrebi cu amărăciune de ce nu a continuat apariția revistei "Mărturie ortodoxă", fiindcă și-a întrerupt apariția în culmea gloriei!"
Dr. Med. Mihai Neagu, scriitor, Directorul Biblotecii Române din Freiburg im Briesgau/Germania

Pr. Prof. Dr. Alexandru Stănciulescu, rubrica "Publicații", în "Scrisoare pastorală". Foaie periodică a Parohiei Malovăț-Mehedinți, An. XVI (2017), nr. 351 (1-15 iunie).


Facebook, 12 octombrie 2017

De zeci de ani, România sângerează talent și inteligență.

Am primit de curând de la Părintele Ioan Dură, protopop ortodox în Olanda, o broșură care conține biografiile a 33 de credincioși din parohia sa cu doctorate obținute în acea țară.

Majoritatea acestor oameni, ajunși la maturitate profesională, sunt medici (unii șefi de clinică), profesori, cercetători, informaticieni, ingineri în Olanda. Alții lucrează la firme prestigioase (Apple la Cupertino, Siemens la Erlangen, Intel la München...), sau la instituții ca NATO și Météo France. Doar câțiva s-au reîntors și au fondat firme în România.

Cu toată această hemoragie teribilă, producem în continuare promoții întregi de tineri străluciți, dintre care mulți vor părăsi țara.

Visez la ziua când toți acești români inteligenți și competitivi, din țară și din diaspora, se vor mobiliza și vor da de pământ cu clica de flăcăi hoțomani și pipițe obraznice care au căpușat România.

Câtă vreme România inteligentă rămâne tăcută, ne vor conduce în continuare plagiatorii și gângavii cu IQ care nu ajunge la "genunchele" broaștei.

Prof. univ. Dr. Adrian Papahagi


Vă mulțumesc mult pentru darul din "Dar din 'Râvna Casei Tale'". O voi semnala în revistă.
Felicitări, admirație și îndatorare pentru tot ce ați făcut și faceți.
Gânduri bune de pe Arges în Sus,
Academician Prof. univ. Dr. Gh. Păun
18 martie 2018


"Cultura vâlceană", aprilie 2018, p. 14.

Petre Cichirdan, scriitor, director al "Culturii vâlcene".


Preacucernice Părinte Ion Dură,
Am primit cartea, confirm, motiv pentru care vă mulțumesc în mod deosebit!...
Aș fi tare onorat dacă la o următoare apariție v-aș scrie eu prefața sau cuvantul întainte!...
Dumnezeu sa ne ajute, tuturor, în continuare, în tot lucrul cel bun! Amin!...
Cu aleasa prețuire și deosebită recunoștință,
Dr. Stelian Gomboș, eseist
19 martie 2018


Cluj-Napoca, 20 martie 2o18
Preacucernice Părinte Protopop,
Vă mulţumesc mult pentru volumul Dar din "Râvna Casei Tale" şi vă felicit pentru apariţia acestuia.
Vă rog să primiţi, Preacucernice Părinte Protopop, asigurarea întregii mele consideraţii.
Acad. Prof. Ioan-Aurel Pop
Rectorul Universităţii Babeş-Bolyai
Domniei Sale Pr. Prof. Dr. Ioan DURĂ, Protopop al Olandei şi Flandrei


Cluj-Napoca, 20 martie 2018

Preacucernice Părinte Protopop,

Am primit cu bucurie cartea Dar din "Râvna Casei Tale", pentru care vă mulțumesc. Sunt sigur că va fi o lectură plăcută.

Vă rog să primiți, Preacucernice Părinte Protopop, asigurarea întregii mele considerații.

Acad. Prof. Ioan-Aurel Pop
Rectorul Universității Babeș-Bolyai


Domniei Sale Pr. Prof. Dr. Ioan DURĂ, Protopop al Olandei și Flandrei


Buna ziua, Parinte!
Va confirm primirea volumului expediat! Felicitari!
Dr. Cristian Vasile, istoric
20 martie 18


Stimate Părinte Prof. Dr. și Protopop Ioan Dură, Am primit azi minunata carte a Sfinției Voastre: foarte documentată și interesantă. Sincere felicitări! Vă doresc din inimă noi izbânzi în tot ceea ce întreprindeți, deplină sănătate și numai bine de la Vistierul bunătăților. Cu toată prețuirea și gratitudinea,
Pr. Prof. univ. Dr. Vasile Muntean
21 martie 2018


Mulțumesc și eu foarte mult pentru cartea trimisă de sfinția Voastră. Azi am primit-o. (Dar din "râvna Casei tale").
Sărut mâna.
Pr. Prof. Dr. Mihai Valică
23 martie 2018


Preacucernice părinte,
Am primit cu mare bucurie cartea domniei voastre, "Dar din Râvna Casei Tale", pentru care vă mulțumesc și vă felicit. Avem nevoie de cât mai multe asemenea scrieri.
Dr. Radu Serban, diplomat, scriitor, poet
23 martie 2018, București


Sfânta Mănăstire Dintr-un Lemn
Com. Frâncești, Jud. Vâlcea
Nr. 31 din 23.03.2018

Preacucernice Părinte,

Cu deosebit respect Vă aducem la cunoștință că am primiti cu mare bucurie cartea "Dar din râvna casei tale", pentru care Vă mulțumim din toată inima.
Cu mult entuziasm am răsfoit pentru început filele acestei cărți și am rămas profund impresionate de bogăția duhovnicească a cuvintelor și de complexitatea subiectelor abordate, de adevărul și dragostea pentru neamul românesc și pentru Biserica sa Ortodoxă.
De asemena ținem să Vă mulțumim în mod deosebit și pentru celelalte lucrări pe care ni le-ați trimis pe parcurs, îmbogățind Biblioteca mănăstirii noastre.
Alflându-ne în preajma marelui Praznic al învierii Domnului nostru Iisus Hristos, Vă rugăm să binevoiți a primi din partea tuturor maicilor și surorilor Sfintei Mănăstiri Dintr-un Lemn și a mea personal cele mai sincere doriri de sănătate deplină și bună sporire întru toate, spre bucuria personală a Preacucerniciei Voastre și binele Sfintei noastre Biserici, împreună cu salutul Sfânt de: Hristos a Înviat!

Stareță, Monahia Emanuela Oprea
cu Soborul Sfintei Mănăstiri Dintr-un Lemn


Părinte Ioan,
Vă mulțumesc mult pentru carte. Confirm primirea și vă mă alătur și eu celor care va transmit binemeritatele felicitari. Am să-i fac o prezentare în revista Studii Teologice, însă fiind un numar în pregătire din 2016 sau 2017, e probabil să mai aștepte un pic până va intra în lucru primul numar pe 2018.
Prof. univ. Dr. Drăgușin Nicolae, publicist
24 martie 2018, Bucuresti


25 martie 2018
P. C. Pr. Ioan Dură,
Mulțumiri pentru "Dar..." și felicitări pentru "Har".
Cu frățească dragoste,
Arhim. Veniamin
Sf. Mănăstire Bistrița


Preacucernice Părinte Profesor,
Vă mulțumim pentru darul pe care ni l-ați facut și gândul bun de a dărui Bibliotecii Stavropoleos volum sfinției voastre.
Cu cele mai bune gânduri și doriri pentru marile praznice care se apropie aproape,
MĂNĂSTIREA STAVROPOLEOS
Str. Stavropoleos nr. 4, 030083 București 3 România
tel/fax: +40 21 313 4747
email: manastireastavropoleos@gmail.com
website: www.stavropoleos.ro.
26 martie 2018


Prea Cucernice Părinte Dr.Dr. Ioan Dură și Doamnă Preoteasă Cristina,
Vă felicit și vă mulțumesc pentru lucrarea Părintelui, Dar din "Râvna Casei Tale".
Prof. univ. Dr. Zamfira Mihail, istoric
Bucuresti
27 martie 2018


Preot Constantin Catană
din Sf. Mănăstire Văratic, județul Neamț
Vă mulțumesc Prea Cucernice Părinte Profesor pentru cartea "Dar din râvna casei tale" ce cuprinde articole, studii și scrisori publice pline de înțeles și sinceritate.
Vă admir activitatea intelectuală și pastorală.
Ortodoxia are nevoie de Preacucernicia Voastră.
Cu respect și prețuire.
Martie 2018


Stimate Domnule Profesor,
Hristos a înviat!
Vă mulțumesc pentru cartea trimisă. Spune mult despre binele ce-l faceți pentru cei pierduți de acasa, din care probabil mulți nu mai știu despre Ștefan sau Vasile Voiculescu.
Încă o dată vă doresc ca Hristos să vă întărască în demersurile viitoare.
Virginia Stănescu și familia
3 aprilie 2018, USA


PREACUCERNICIEI SALE
P.C. PR. PROTOPOP IOAN DURĂ
PREACUCERNICE PĂRINTE PROTOPOP IOAN DURĂ,
HRISTOS A ÎNVIAT!
Am primit cu bucurie cartea Sfinţiei Voastre "Dar din Rîvna Casei Tale". Vă mulţumesc cordial pentru acest cadou frumos, care este roada oetenelii Sfinţiei Tale întru rîvna pentru Biserica lui Hristos şi Neamul strămoşesc.
Cu frăţească dragoste şi înaltă preţuire
Prot. Petru Buburuz
5 aprilie 2018, Chișinau


Preacucernice Părinte Profesor,
Mi-ați făcut o foarte plăcută surpriză trimițîndu-mi volumul "Dar din râvna casei Tale", pentru care vă mulțumesc din suflet, dar vă și felicit sincer. L-am răsfoit binișor și m-am oprit mai ales asupra scrisorilor-atitudini de dinainte de 1989. Mi-a plăcut mult și luarea de poziție a fiului mai mare, Vasile, destinată cotidianului "The Times", din sept. 1996. Felicitări și dumnealui!
Volumul îmi apare ca o frumoasă antologie a multor preocupari ale preacucerniciei voastre în plan cultural-istoric şi pastoral-misionar, de-a lungul anilor, cu analize pertinente, dar și cu propuneri concrete, deopotrivă, curajoase şi realiste.
Sănătate, spor și bucurii, preacucerniciei voastre și întregii familii!
Hristos a Înviat!
Pr. Prof. univ. Dr. Vasile Gordon
6 aprilie 2018, București


Bună ziua,
Am primit acum o oră cartea dvs pentru care vă mulţumesc. Cred că este numai bună pentru o analiză a perioadei 1982-1997!
Cichirdan Petre, scriitor, directorul revistei "Cultura vâlceană"
15 aprilie 28


25 aprilie 18
Prea Cucernice Părinte Profesor,
Hristos a înviat! Îmi cer scuze pentru întârziere.
Am primit cu multă bucurie "Darul râvnei" ostenelilor pastoral-duhovnicești, cultural-istorice, național-patriotice și ecumeniste ale Prea Cucerniciei Voastre. Sunteți de admirat și de prețuit pentru că, dupa decenii trăind "printre străini", nu V-ați uitat Țara și V-ați apărat și Biserica Străbună, în "vremi de restriște", chiar cu prețul vieții Prea Cucerniciei Voastre și a Binecuvantatei Voastre frumoase Familii. Sunt încredințat că Ingerii păzitori ai celor șapte suflete (cifră Binecuvântată), V-au ocrotit, V-au ferit de săgețile veninoase ale întunericului și V-au ajutat să fiți un nume de referință în Diaspora și în Țară, prin întreaga activitate pusă în Slujba lui Dumnezeu și a oamenilor doritori de pace între Neamuri, de iubire frățească, de bună înțelegere între Biserici și Culte creștine și de Unitate în Biserica lui Hristos.
Cluj-Napoca, 25.04.2018 (tată a 5 copii și bunic)
Cu aleasă prețuire,
Pr. Prof. Univ. Alexandru Moraru
Universitatea "Babes-Bolyai", Facultatea de Teologie Ortodoxă


Mai 2018
"Semn(al) de carte".

"Pr. Dr. Ioan Dură, "Dar din Râvna casei tale", Editura Magic Print, Onești, 2018"

După titlu, se precizează: "Evocări istorice, comemorări, atitudini, scrisoare deschisă, pledoarii", iar pe coperta a patra citim:
Articolele prezentate în lucrare au fost publicate în revista Mărturie ortodoxă pe perioada anilor 1982-1997 și vădesc interesul și dragostea autorului față de Biserica Ortodoxă Română și tot ce-i românesc. Și, spre ilustrare, amintim: Scrisoare deschisă din 1987 împotriva demolării bisericilor din București; Manifestația pentru salvarea vieții lui Ilie Ilașcu, în 1993; Scrisori-pledoarii către prim-miniștrii Belgiei și Olandei pentru sprijinirea candidaturii României la intrarea în NATO, în 1997, și Pledoarii pentru o renaștere a Bisericii Ortodoxe Române.
Autorul este protopop al Olandei și Flandrei și locuiește la Bruxelles."

Redacția revistei "Curtea de Argeș". Revistă lunară de cultură. An. IX, Nr. 5 (90), Mai 2018, p. 27.


"Pr. Dr. Ioan Dură, "Dar din râvna casei tale", Editura Magic Print, Onești, 2018"
"Din volum reiese clar dorința părintelui Ioan de a evidenția tot ceea ce face bine Biserica Ortodoxă Română astăzi și de a semnala toate neajunsurile care se cuvin a fi îndreptate. În general, oamenii foarte activi, cu puțin timp de reflecție, au tendința de a deveni subiectivi, fapt care ne-ar putea îndepărta de drumul drept. Nu este cazul părintelui Ioan pentru care credința în Dumnezeu și iubirea de patrie sunt o busolă și un sextant care îl ajută în permanență să știe cu exactitate unde se află și-ncotro se-ndreaptă.".
Dr. Mihai Neagu - scriitor, directorul Bibliotecii Române din Freiburg im Briesgau/Germania: Dar din "râvna casei tale", în "Buletinul Bibliotecii Române", vol. V (XXVI), 2018. Seria nouă. Freiburg i. Br./Germania, p. 530.


2 iulie 2018
Părinte drag,

Întâi de toate vrem să vă mulțumim pentru surpriza pe care ne-ați făcut-o!
În mare parte aveam cunoștință despre cele scrise, însa ideea de a aduna într-o carte toate aceste informații ni se pare mai mult decât binevenită; e o mărturie peste timp a ceea ce înseamnă începuturile ortodoxiei românești în partea aceasta de lume, lucru care, așa după cum sperăm că se cunoaște, vi se datorează.
Mulțumim frumos încă o dată!

Cu dragoste duhovnicească,
Radu și Ligia Albu


6 iulie 2018
PC Sale, PC Pr. Ioan Dură, Belgia

Părinte Ioan,

Am primit lucrarea intitulată Episcop ortodox român pentru Belgia și Țările de Jos. Pledoarii, propuneri și demersuri, al cărei autor sunteți, apărută la Editura Magic Print din Onești, pe care mi-ați trimis-o de curând.
Mulțmindu-vă pentru dar, îl rog pe Dumnezeu să vă dăruiască sănătate și bucurie, ocrotindu-vă totdeauna cu harul Său.
Cu binecuvântare,

† Teofan
Mitropolitul Moldovei și Bucovinei


19 iulie 2018
Preacucernice Părinte Protopop,

Am primit cu bine cartea Episcop Ortodox Român Pentru Belgia și Țările de Jos, pentru care vă mulțumesc. Vă felicit pentru apariția acesteia și pentru articolul publicat în Analele Universității Ovidius.
Vă doresc succes în toate activitățile pe care le desfășurați și vă rog să primiți, Preacucernice Părinte, asigurarea celei mai înalte considerații.

Acad. Prof. Ioan-Aurel POP
Rectorul Universității Babeș-Bolyai
Președintele Academiei Române

Domniei Sale Pr. prof. dr. Ioan Dură, Protopop al Olandei și Flandrei


24 iulie 2018

Cu recunoștință în suflet vă mulțumesc pentru cartea Episcop ortodox român pentru Belgia și Țările de Jos: Pledoarii, propuneri și demersuri, pe care mi-ați oferit-o cu bucurie. Răsfoind paginile acesteia am aflat numeroase informații inedite despre misiunea ortodoxă și despre organizarea ecleziastică din Belgia și Țările de Jos.
Asigurându-vă de prețuirea ce v-o port și felicitâmdu-vă pentru bogata activitate misionară, Îl rog pe Mântuitorul Hristos, "Mai-Marele păstorilor" (I Pt. 5, 4), să vă întărească râvna în apostolatul sacerdotal și să vă dăruiască putere în răspândirea valorilor spiritualității ortodoxe într-o societate europeană tot mai secularizată.

† Irineu
Arhiepiscop al Alba Iuliei


25 iulie 2018

Vă mulțumim foarte mult pentru faptul că ne aveți în agenda Dvs. de evenimente, foarte bogată și benefică pentru persoane ca noi, care profităm de valoroasele idei, studii, aprecieri și adevăruri istorice pe care vă străduți să le sintetizați în lucrările editate. Asta cu atât mai mult cu cât lucrările Dvs. sunt unice și dedicate cititorului.

Atât din ultima lucrare cât și din celelalte ne faceți mai bogați în a înțelege istoria ortodoxismului și a românismului din țară și din dispora.

Cu deosebit respect si consideratie,
Colonel (r) inginer Virgil Dan, fost atașat militar în Olanda, și soția, dna Marioara


25 iulie 2018
Preacucernice Părinte,

Am primit astăzi ultima carte a sfinției voastre. Părintele se bucură ori de câte ori primește vești și astfel de daruri și a citit imediat, cu interes, cartea.

Apreciază râvna sfinției voastre și neodihna pentru Biserică și neam și socoate că este nu numai binevenit, ci și necesar demersul pe care il faceți în acest An Centenar.

Ne rugăm și noi ca cele bune și dorite să se împlinească și credem că viitorul episcop va contribui la creșterea prestigiului BOR între Bisericile surori și celelalte Biserici din Belgia și Olanda.

Cu speranța că toți cei din familie sunt bine vă transmitem cele mai bune gânduri tuturor și Părintele ceresc să vă răsplătească pentru tot ceea ce faceți spre zidirea fraților și semenilor,

Părintele Iustin și măicuțele
MĂNĂSTIREA STAVROPOLEOS/București


30 iulie 2018
Preacucernice Părinte Profesor și Protopop,

Vă sunt recunoscător pentru plicul primit azi și vă felicit pentru frumoasa activitate depusă în slujba Bisericii.

Cu toată prețuirea,
Pr. Prof. Univ. Dr. Vasile Muntean.


3 august 2018
Dragă Părinte Prof. Ion Dură,

Teribilă cartea pe care am primit-o: Dar din râvna casei Tale".
Abia am primit-o și nu o pot lăsa din mână.
Sincere felicitari! Sunteți convins prea bine că nu ați trăit și nu trăiți degeaba. Bunul Dumnezeu să vă țină în viață mulți ani cu spor și folos pentru Biserică și Neamul Românesc!
Sărut mâna cu smerenie.

Cu adâncă prețuire,
Pr. Prof. Dr. Mihai Valică


3 august 2018
Preacucerniciei Sale,
Preacucernicului Părinte Doctor Ioan Dură.
Protopop al Protoieriei Olandei și a Belgiei Flamande,

Preacucernice Părinte Ioan Dură,

Am primit cu bucurie și deosebită satisfacție cartea dumneavoastră, "Dar din râvna Casei Tale", fapt pentru care doresc să vă mulțumesc.
Totodată vă adresez sincerele mele felicitări pentru eforturile depuse în apariția acestei antologii de articole și pentru întreaga activitate pastorală în slujirea românilor ortodocși din diaspora.
Dorindu-vă sănătate deplină, bucurii în tot lucrul bun și binecuvântare îmbelșugată de la Dumnezeu, vă asigur de cele mai frumoase gânduri și simțăminte.
Cu nediminuată prețuire și aleasă considerație,

† Ignatie
Episcopul Hușilor


3 august 2018
Preacucerniciei Sale,
Preacucernicului Pr. Protopop Dr. IOAN DURĂ,
Bruxelles - Belgia

Preacucernicia Voastră,

Vă mulțumim pentru volumele Dar din "râvna casei Tale" și Episcop Ortodox Român pentru Belgia și Țările de Jos. Pledoarii, propuneri și demersuri, pe care ați avut bunăvoința și dragostea să Ni le oferiți.
Rugăm pe Bunul Dumnezeu să Vă îndestuleze cu sănătate pentru o binecuvântată de Dumnezeu lucrare, cu noi roade duhovnicești în ogorul Sfintei Sale Biserici și o neîncetată propovăduire spre înrădăcinarea păcii și bunăvoirii între oameni.

† Damaschin Dorneanul
Episcop-vicar al Arhiepiscopiei Sucevei și Rădăuților


03.08.2018
Preacucerniciei Sale,
Preacucernicului Părinte Dr. Ioan Dură,

Preacucernice Părinte Protopop,

Cu multă bucurie am primit cele doua cărți pe car eni le-ați trimis: "Dar din râvna Casei Tale" și "Episcop ortodox român pentru Belgia și Țările de Jos. Pledoarii, propuneri și demersuri", pentru care vă mulțumim și vă felicităm călduros.
Îl rugăm pe Bunul Dumnezeu să vă dăruiască sănătate, putere de muncă, zile îndelungate și cât mai multe realizări spirituale și materiale spre slava lui Dumnezeu și mântuirea oamenilor.
Cu aleasă prețuire,

† Petroniu
Episcopul Sălajului


07.08.2018
P. C. Sale,
Părintelui Protopop Dr. Ioan DURĂ
Râmnicu Vâlcea

Preacucernice Părinte Protopop,

Cu bucurie și interes am primit cărțile "Episcop Ortodox Român pentru Belgia și Țările de Jos" - Peldoarii, Propuneri și Demersuri, respectiv "Dar din Râvna Casei Tale", apărute la Editura Magic Print, Onești, 2018, pe care cu osteneală le-ați făcut posibile, cuprinzând în paginile lor evocări și comemorări istorice, scrisori, opinii și articole cărora de-a lungul vremii le-ați dat viață prin cuvânt scris.
Mulțumindu-Vă pentru darul de carte, o rog pe Sfânta Fecioară Maria, ca în aceste zile deosebite ce preced sărbătoarea Adormirii Sale, să vă călăuzească și ocrotească pașii și viața.

Cu părintească binecuvântare,
† Ioan
Mitropolitul Banatului


Caransebeș, 13 august 2018
Preacucerniciei Sale, Preacucernicului Părinte Prof. Dr. IOAN DURĂ
BRUXELLES

P. C. Părinte Dr. Ioan DURĂ

Am primit la reședința episcopală din Caransebeș cele două volume editate de sfinția voastră, respectiv DAR DIN "RÂVNA CASEI TALE" și EPISCOP ORTODOX ROMÂN PENTRU BELGIA ȘI ȚĂRILE DE JOS - PLEDOARII, PROPUNERI ȘI DEMERSURI, pentru care vă sunt recunoscător. Deși păstorim în interiorul granițelor țării, în istorica Episcopie a Caransebeșului, mulți dintre credincioșii noștri au emigrat in Europa Occidentală. De aceea am parcurs cu interes studiul Sfinției Voastre referitor la pastorația credincioșilor din Belgia și Țările de Jos. Nu mai puțin am apreciat culegerea articolelor, studiilor și scrisorilor publicate în revista Mărturie Ortodoxă (1982-1997).
Ne folosim de acest fericit prilej pentru a vă aduce calde felicitări pentru primirea distincției prezidențiale Ordinul Național "Serviciul Credincios în grad de Cavaler", ce v-a fost înmânată în primăvara acestui an pentru sprijinul constant oferit comunității românești din Regatul Țărilor de Jos, în vederea păstrării spiritualității românești.
Cu dragoste în Domnul Hristos și cu sincere aprecieri pentru activitatea pastoral-misionară ce o împliniți,

† Lucian
Episcopul Caransebeșului


Cluj-Napoca, 3 septembrie 2018
Preacucerniciei Sale,
Preacucernicului Părinte Prof. Dr. Ioan Dură,
Bruxelles

Preacucernice Părinte,

Vă mulțumim pentru cartea "Dar din Râvna Casei tale". Dumnezeu să vă țină și râvna și sănătatea.

† Andrei
Arhiepiscopul Vadului, Feleacului si Clujului
și Mitropolitul Clujului, Maramureșului și Sălajului


25 septembrie 2018

Doamne ajută Părinte,

Doresc să vă mulțumesc pentru exemplarul trimis - File de istorie bisericească - atât Înaltpreasfințitului Părinte Mitropolit Iosif cât și mie.
Dumnezeu să vă dea sănătate și multă putere de muncă în continuare!

Doresc să transmit și doamnei preotese cu această ocazie multă sănătate.

Cu respect,
P. Ioan Drăgănicea
Secretar Admninistrativ / Secretaire administratif
Patriarhia Română/Patriarcat de Roumanie
Mitropolia Ortodoxă Română a Europei Occidentale și Meridionale


4 octombrie 2018

Am mai înaintat, printre picături, cu cititul cărții dumneavoastră. Foarte interesante aspecte de istorie, și nu doar bisericească, a românilor ca parte integrantă a Europei! Nu îmi dau seama cât din restul Europei, mai ales cea vestică și poate și cea estică, cunoaște aceste lucruri sau dorește să le cunoască și le poate accepta odată scoase la lumină, măcar legat de istorie, că prezentul, cu guvernul actual, e cam trist.

Dr. Georgiana Maria Languri


8 octombrie 2018

Dragă părinte Ioan,

Doar o scurtă notă de călătorie pentru a vă mulțumi pentru aceste minunate file de istorie bisericească (și îndrăznesc eu să adaug românească). Ce plăcere îmi face să citesc pe drumul spre Munchen aceste deosebite gânduri și istorisiri de-a lungul timpului; și cât de prețios este tezaurul pe care ortodoxia, biserica și neamul românesc ni l-au lăsat nouă, de la tradițiile și bucuria prăznuirii Sfintelor Paști, cum frumos spuneți "sărbătoarea sărbătorilor", mărturii despre schitul lui Silvestru și mănăstirea Hangu (de la noi din partea Neamțului) precum și emoționantele pasaje depre familia, rădăcinile și zestrea strămoșească pe care părinții dvs vi le-au dăruit.

Stau și ma uit în jurul meu la o societatea aproape robotizată unde tradițiile și spiritul nu mai contează, femeia nu trebuie să se distingă de bărbat, normalul devine anormal. Săptămânile trecute am putut observa societatea capitalistă din America, care poate este și mai acut robotizată; dar ce mă bucur să aflu din carte că exista acolo o Arhiepiscopie care după cum scrieți ține trează conștiința apartenenței la neam și ortodoxie. Cuvintele Patriarhului Justin răsună în interiorul meu "hotarele noastre sunt acolo unde sunt hotarele neamului nostru". Săptămânile viitoare trebuie să ajung din nou prin alte capitale vest Europene și știu că și acolo se fac eforturi mari de suprimare a ceea ce a mai rămas din credința și principiile creștine în spiritul libertății totale (doar aparent aș spune).

Totuși, nădăjduiesc că ai noștri copilași vor putea înțelege și trăi bogăția spirituală și valorile noastre creștine românești chiar dacă nu s-au născut pe aceste meleaguri strămoșești.

Vă îmbrățișez cu drag părinte.

Al dumneavoastra fiu duhovnicesc,
Constantin Sorlescu


Preacucerniciei Sale,
Preacucernicului Pr. Protopop Dr. Ioan Dură,
Protopopiatul Olandei și Belgiei Flamande
Av. des Sophoras 41, 1180, Bruxelles, Belgia

Preacucernice Părinte Protopop,

Confirmăm primirea la Reședința Patriarhală a volumului "File de de istorie bisericească", Ed. Magic Print, Onești, 2018, al cărui autor sunteți, pe care ați avut amabilitatea de a-l oferi Preafericitului Părinte Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române.
Preafericirea Sa a luat act de darul sfinției voastre, pentru care vă adresează mulțumiri, felicitări și părintești binecuvântări, rugându-se Bunului Dumnezeu să vă dăruiască sănătate și bucurie, pace și ajutorul Său sfânt, în viață și în activitatea pe care o desfășurați!

Din încredințarea Preafericitului Părinte Patriarh Daniel,
Arhim. Paisie Teodorescu
Vicar patriarhal


7 noiembrie 2018
Preacucerniciei Sale,
Preacucernicului părinte doctor Ioan Dură,
Protopop al Protoieriei Olandei și a Belgiei Flamande

Preacucernice Părinte Ioan Dură,

Am primit cartea dumneavoastră "FILE DE ISTORIE BISERICEASCĂ - Studii și articole de istorie bisericească și mărturii (scrise între anii 1983-1997)", fapt pentru care doresc să vă mulțumesc.
Totodată, vă adresez sincerele mele felicitări pentru eforturile depuse în apariția acestei antologii de studii și articole de istorie bisericească și mărturii, cât și pentru îndelungata și rodnica activitate pastorală.
Dorindu-vă sănătate deplină, bucurii în tot lucrul bun și binecuvântare îmbelșugată de la Dumnezeu, vă asigur de cele mai frumoase gânduri și simțăminte.

Cu nediminuată prețuire și aleasă considerație,
† Ignatie
Episcopul Hușilor


Sf. Mănăstire Văratec
8 Noiem. 2018
Prea Cucernicia Voastră,
Părinte Profesor,

Cu recunoștință Vă mulțumesc pentru Lucrarea, "File de Istorie Bisericească".
Sunteți o comoară pentru Biserica Ortodoxă. Știu că lucrați foarte mult, ne mândrim cu Prea Cucernicia Voastră, păcat că Stăpânii noștri n-au vrut să vă încapă în inima lor. Acasă, în România ar fi trebuit să fiți. Păcat!
Vă dorim sănătate și mă rog lui Dumnezeu să vă aibă mereu în grija Lui.
Vă sărut mâna dreaptă.

Preot Constantin Catană


10/11/2018
Alexandria

Vă mulțumim pentru urările pe care mi le-ați făcut la prăznuirea zilei onomastice și pentru darul trimis, volumul "File de Istorie bisericească".
Rugăm pe bunul Dumnezeu să vă dăruiască sănătate, pace și alese bucurii duhovnicești întru mulți ani.
Cu doriri de bine și arhierești binecuvântări.
† Galaction
Episcopul Alexandriei și Teleormanului


12/11/2018
Iași

Părinte Profesor,
Vă mulțumesc pentru lucrarea, "File de Istorie bisericească. Studii și articole de istorie bisericească și mărturii", apărută anul acesta la Editura Magic Print, pe care am primit-o dimpreună cu dedicația înscrisă între primele pagini.
Îl rog pe Dumnezeu să vă răsplătească jertfa, dăruindu-vă sănătate, bucurie sfântă și ocrotindu-vă totdeauna cu harul iubirii Sale.
Cu binecuvântare,
† Teofan
Mitropolitul Moldovei și Bucovinei


12/11/2018

Cu multă bucurie am primit cartea Preacucerniciei Voastre, "File de Istorie Bisericească", pentru care vă mulțumim și vă felicităm călduros. Îl rugăm pe Bunul Dumnezeu să vă dăruiască sănătate, putere de muncă, zile îndelungate și cât mai multe realizări spirituale și materiale spre slava lui Dumnezeu și spre mântuirea oamenilor.
Cu aleasă prețuire,
† Petroniu
Episcopul Sălajului


13 noiembrie 2018, București
Prea Cucernice Părinte Dr. Dr. Ioan Dură,

Vă mulțumesc foarte mult pentru trimiterea lucrării P. C. Voastre "File de istorie bisericeasca", Onești, 2018, contribuție de mare valoare la cunoașterea tot mai adâncă a Istoriei Bisericii Ortodoxe Române.
Prof. univ. Dr. Zamfira Mihail


14 noiembrie 2018
Sărut mâna Părinte Protopop,
Vă mulțumesc din tot sufletul pentru valoroasa carte pe care mi-ați trimis-o! Vă felicit totodată pentru bine-meritata decorație pe care ați primit-o din partea Președintelui României. Mă bucur nespus că eforturile Sfinției Voastre sunt recunoscute și apreciate la cel mai înalt nivel, activitatea Sfinției Voastre fiind astfel un real exemplu.
Sărut mâna Părinte Protopop, Dumnezeu să vă ajute în toate, să vă rasplătească truda pentru Țară si Neam.
Cu deosebit respect,
Mihai Tîrnoveanu, medic, președinte Asociația Calea Neamului.


15 noiembrie 2018
Preacucernice Părinte,

Am primit File de Istorie Bisericească, cartea apărută la Editura Magic Print din Onești, la care s-a tipărit și albumul Mănăstirile Olteniei, reeditat de Institutul Cultural Român, după ce prima ediție s-a epuizat. Este o carte album de peste 300 de pagini, care cuprinde studiile unor tineri istorici de artă și o prezentare a vieții monahale făcută de către mine. Albumul este bogat ilustrat cu monumentele Olteniei, între care și Fedeleșoiu, pe unde am trecut de nenumărate ori, de-a lungul anilor. Aș fi foarte bucuros să găsim o modalitate să v-o pot dărui.
Revenind la darul sfinției voastre, vă aduc frățească mulțumire și de acum, cînd voi peregrina prin Athos voi avea cu mine rezumatul inspirat făcut cărții lui Kadas, pe care am avut-o cu mine în primul pelerinaj.
Am citit cu mare folos însemnările despre Stânișoara, ale lui Odobescu și în egală măsură textul despre tipăriturile de la Veneția.
La fel m-am folosit de notele la cartea lui Darrouezs și nu m-am mirat deloc incisivitatea lui P. S. Năsturel, pe care l-am cunoscut bine și al cărui strămoș a scris despre Stavropoleos.
Mă întreb, totodată, cîți profesori de teologie vor folosi prețioasele informații cuprinse în volumul sfinției voastre și dacă cartea va ajunge și la studenții în teologie?
Reeditarea textului despre mănăstirile care au avut de suferit, între anii 1948-1989, pe care l-am citit și la apariție, prin bunăvoința autorului, dovedește că, împreună cu alți teologi și profesori respectați din BOR, iubiți mănăstirile și monahii.
Emoționante sînt și evocările despre familie și mai ales despre tata.
Pe mine m-au aruncat în trecut cele consemnate despre Jerome Newville viitorul ieromonah, fiindcă după ce n-am primit aprobarea pentru a studia la Londra, la cîțiva ani mi s-a propus să plec la Schitul Sf. Iacob, întemeiat de părintele, dar nici de această dată nu am primit aprobare.
Într-un cuvînt lectura cărții a fost o bucurie și un folos nu doar științific, ci și duhovnicesc, ținînd seama de felul în care ați pus împreună evenimente, cărți și oameni. Pentru toate acestea vă mulțumesc din toată inima și vă doresc post ușor și împliniri în toate.

Părintele Iustin Marchiș
MĂNĂSTIREA STAVROPOLEOS


Pr. Dr. Ioan Dură - Dar din "râvna Casei Tale" (Onești, Ed. Magic Print, 2018)
Autorul, Doctor al Univ. din Atena și al Univ. din Louvain. Ca preot, a slujit în Olanda și Belgia flamandă - Flandra și este ctitor a 18 parohii în cele două țări. Este primul profesor de Religie ortodoxă în învățământul de stat din Belgia, în 1988, și singurul în anul de învățământ 1988-1989.
Volumul cuprinde evocări istorice, comemorări, atitudini, scrisori deschise, pledoarii. Militează pentru renașterea BOR, s-a implicat în combaterea demolării bisericilor din București, a pledat pentru sprijinirea candidaturii României la NATO.
Pentru comenzi: tel. 0234 319 810.

Memoria. Revista gândirii arestate nr 104 (3/2018)
Editată de FUNDAȚIA CULTURALĂ MEMORIA sub egida Uniunii Scriitorilor din România


20/11/2018
Constanța

Vă mulțumesc pentru prețiosul dar, "File de Istorie bisericească", și pentru neuitare.
Marcel Bouraș
Fundația Martiri Brâncoveni - Constanța


20/11/2018
Arhiepiscopia Ortodoxă a Alba Iuliei

Prea Cucernice Părinte Protopop,
Vă mulțumesc pentru frumosul volum "File de Istorie bisericească. Studii și articole de istorie bisericească și mărturii (scrise între anii 1983-1997)", pe care mi l-ați oferit în dar cu mult drag.
Încredințându-vă de prețuirea ce v-o port, îl rog pe Bunul Dumnezeu să vă dăruiască pe mai departe spor, putere și înțelepciune pentru a continua nobila slujire sacerdotală.
Cu dragoste sfântă în Hristos.
† Irineu
Arhiepiscop al Alba Iuliei


24 noiembrie 2018
Stimate domnule protopop Dură,
Vă mulțumesc pentru cartea trimisă, un frumos "dar din râvna casei tale", pe care am început să o și citesc.
Mă bucur că ați ales caractere mai mari, pentru că lectura poate fi nu numai îmbogățitoare prin datele numeroase oferite de dumneavoastră ca specialist în istoria bisericii ortodoxe, ci este și foarte plăcută.
Felicitări pentru curajul de a ridica glas de revoltă împotriva sacrilegiului ceaușist, ceea ce vă face erou tocmai prin singularitatea lui în întreaga diasporă. Nu știam acest lucru, anume că ați fost un model. Aveți toată admirația mea.
Prof. univ. Anca Sârghie,
Universitatea Lucian Blaga, Sibiu


25 noiembrie 2018
Părinte,
Astăzi, când a fost sfințită Catedrala Neamului, mi-am amintit de Dvs. și de faptul că nu v-am mulțumit pentru ultima carte, foarte interesantă, trimisă prin poștă.
O fac acum, cu întârziere, dar cu aceleași sentimente de stimă și prețuire.
Cu aleasă considerație,
Dr. Ioan Popa
Institutul de Sociologie - Academia Română


27 noiembrie 2018
Prea Cucernice Părinte,

Am primit cu bucurie cele două cărți ale Prea Cucerniciei Voastre: Dar din Râvna Casei Tale și File de Istorie Bisericească, lucrări temeinice de trăire și cercetare seriosă în domeniul pastoral-misionar, istoric, național, cultural, ecumenic, de spiritualitate ortodoxă și românească, toate puse în slujba Bisericii Ortodoxe Române și a Patriei noastre dragi.
Vă felicităm din suflet pentru hărnicia și impresionanta muncă depusă pentru românii pe care îi/ i-ați slujit în diaspora și în țară.
Rog pe Bunul Dumnezeu să vă dea sănătate, alături de frumoasa familie, putere de muncă, ca să puteți și de aici înainte, să slujiți prin cuvânt/faptă și scris Biserica și Țara.
Vă trimit acest mesaj de pe emailul unui ucenic al meu.

Cu aleasă prețuire,
Pr. Prof. Alexandru Moraru
Facultatea de Teologie Ortodoxă
Universitatea Babeș-Bolyai, Cluj-Napoca


16 Decembrie 2018

Calde mulțumiri pentru volumele trimise și sincere felicitări.
Bun spor pe mai departe cu munca în ogorul lui Dumnezeu.
Pr. Prof. Dr. Theodor Damian
New York/S.U.A.


File de istorie bisericească, recenzată de Pr. Prof. univ. Dr. Vasile Muntean
"... Neîndoelnic, tomul actual se citește cu viu interes fie de specialiști, fie de lectorii de rând, fiecare aflând într-însul informații prețioase legate de trecutul nostru ecleziastic, de epoca frământată a românilor dinainte de 1989, precum și date din alte zone creștine. Îl felicităm sincer pe Părintele Ioan Dură și pentru această frumoasă realizare, așteptând să-i apară și alte contribuții de aceeași valoare".
(Recenzie publicată în revista "Altarul Banatului", Anul XXIX (LXVIII) serie nouă. Nr. 10-12, octombrie-decembrie 2018, p. 167).


Februarie 2019

Prof. Dr. Ion Predescu, O carte a excelenței, a urmelor și principiului cerului în scriitura înduhovicită.*

"File de istorie bisericească" (Studii și articole de istorie bisericească și mărturii "scrise între anii 1983-1997). Am numit o carte monumentală. ... .
Ai impresia, prin comparație, lecturând cărțile părintelui dr. Ioan Dură, că și grecul D. Russo, mai exact în erudiție, uneori, decât N. Iorga, a instrumentalizat documente, cărora n-a reușit însă, să le dea patină stilistică, așa cum realizează, prin limpiditatea simplității, politropie, Ioan Dură. Cărțile sale prin notația exactă înseamnă un argument pentru viziunea aulică asupra istoriei, prin informație, metamorfozele bibliografiei, rafinamentul cercetării, scriitura, din desenul evenimențial, savoarea excursului genealogic...
"File de istorie bisericească" - e o carte a excelenței a Preotului Profesor doctor Ioan Dură, a urmelor cerului, a principiului cerului, în scriitura înduhovnicită.

*) în "Rotonda valahă". Revistă trimestrială de Literatură, Artă și Civilizație, sub egida Uniunii Scriitorilor din România. Anul IV, Nr. 1 (12), Ianuarie-Martie 2019, p. 274-278.


​3 mai 2019, București

Mă bucur foarte mult că a ajuns pachetul cu bine. Am avut răgaz și am citit prelegerile din volumul "Dar din râvna casei tale" și mi-au plăcut foarte mult. Cinste dumneavoastră Părinte că nu lăsați să se așterne uitarea peste momentele importante din istoria noastră sau readucerea la viață a unor personalități din trecut cu care trebuie să ne mândrim. Voi păstra cartea la loc de cinste cu speranța ca s-o citească și nepoții.

Nicolae Mărgineanu
(regizor, scenarist, operator și producător de film)


23 mai 2019, București

Arhiepiscopia Sucevei și Rădăuților
Mănăstirea Putna

Preacucerniciei Sale,
Preacucernicului Părinte Profesor Ioan Dură
Protopop al Olandei și Flandrei

Preacucernicia Voastră,

Vă aducem la cunoștință că părintele stareț Melchisedec a primit cele două cărți pe care i le-ați dăruit, Dar din "Râvna Casei Tale" și File de istorie bisericească și vă transmite pe această cale mulțumirile sale.
La rândul său, vă roagă să primiți în dar două volume editate de Mănăstirea Putna, Fântâna Albă. Golgota neamului și Pustiirea. Treptele infernului. Fata cu miros de busuioc de Ion Moraru.

Cu aleasă prețuire,
Secretar Monah Arsenie Lebedov


​"Magazin istoric", Anul LII - serie nouă - nr. 6 (627), iunie 2019, rubrica "Pentru biblioteca dumneavoastră":
"Pr. Dr. Ioan Dură - DAR DIN RÂVNA CASEI TALE", Editura Magic Print, Onești, 2018, 281 pagini.


8 iulie 2019

Sfintia Voastra,

Vă mulțumesc frumos pentru transmiterea ultimului volum publicat cu lucrările dumneavoastră și pentru dedicație. Primiți aprecierea și felicitările mele pentru râvna cu care continuați să scrieți și să publicați despre istoria Bisericii noastre.

De asemenea, cu ceva întârziere, dar nu mai puțin sincer, doresc să vă mulțumesc și pentru albumul cu poze realizate cu ocazia vizitei admirabilului cuplu de oameni de artă Maria Ploae și Nicolae Mărgineanu.

Cu toate ca nu am putut participa decât la un segment al vizitei acestora, am apreciat în mod deosebit gestul dvs de a-i invita și de a expune membrii Parohiei și pe prietenii acesteia, printre care desigur mă număr, la contactul cu doi mari artiști romani și opera acestora. M-am bucurat să vă fiu alături iar albumul minunat, în care am avut plăcerea să mă regăsesc și eu, mi-a făcut mare plăcere. Se va regăsi la loc de cinste în biblioteca mea personală.

O zi frumoasă vă doresc din suflet dumneavoastră și doamnei preotese,
Cu cele mai calde gânduri,

Brândușa Predescu
Ambassador to the Kingdom of the Netherlands
Permanent Representative to the OPCW


ISTORIE BISERICEASCĂ
STUDII ȘI ARTICOLE

10 iulie 2019
Freiburg im Briesgau/Germania

Preacucernice Părinte Ioan,

Am primit azi ultima Dumneavoastră apariție editorială pentru care Vă felicit. O voi recenza în Buletinul Bibliotecii.

Dr. Mihai Neagu
Directorul Bibliotecii Române


Cluj-Napoca, 12 iulie 2019

Preacucernice Părinte,

Confirm primirea volumului "Istorie bisericească. Studii și articole", apărut în acest an la Editura Magic Print, pentru care vă mulțumesc și vă felicit.
Vă rog să primiți, Preacucernice Părinte, asigurarea întregii mele prețuiri, alături de calde urări de sănătate și prosperitate.

Acad. Ioan-Aurel Pop
Rectorul Universității Babeș-Bolyai
Președintele Academiei Române


16 iulie 2019, New York

Iubite Părinte Ioan,
Calde felicitări pentru volumul trimis și mulțumiri frățești pentru gândul cel bun.
Aceasta este o lucrare de referință pentru studiul IBR.
Cele mai bune gânduri de peste ocean.
Pr. Prof. Dr. Theodor Damian
Poet, publicist, redactor


22 iulie 2019

Dragă părinte Prof. Dr. Ioan DURĂ,

Vă mulțumesc pentru cartea trimisă. Este ceva de excepție. Sincere felicitări!
Azi am primit-o și nu mă opresc din citit. Este un eveniment cultural și științific, cum rar apar în viața unei Biserici responsabile.
Bunul Dumnezeu să vă țină în viață lungă și fericită!

Cu deosebită prețuire,
Pr. Prof. Dr. Mihai Valică


23 iulie 2019

Iubite părinte Ioan,

Suntem deosebit de onorați și fericiți pentru că ne aveți în inima Dvs. generoasa și ne-ați trimis nouă carte de Istorie Bisericească.
Vă mulțumim foarte mult pentru că ne-ați asigurat un bogat și complex material de studiu privind Istoria Țării noastre în strânsă legătură cea a bisericii. Documentele studiate de Dvs. și analizate în lucrarea științifică editata recent ne arată cât de importanți au fost înalții ierarhi ai bisericii noastre atât pentru sprijinirea și consilierea domnitorilor de neam cât și pentru întărirea legăturilor cultural religioase a tuturor provinciilor românești.
O vom studia cu mare plăcere aceasta lucrare și vă vom pomeni cu drag.

Cu deosebită stima și recunoștință,
Colonel (r) inginer Virgil Dan, fost atașat militar în Olanda, și soția, dna Marioara


23 iulie 2019

Stimate Părinte Profesor,
Am primit cu bucurie frumoasa și documentata carte Istorie bisericească. Îi voi face o prezentare elogioasă în AB. Vă mulțumesc și vă doresc noi sporuri în activitate.
Cu toată prețuirea,
Pr. Prof. univ. Dr. Vasile Muntean


23 iulie 2019

Pr. Dr. Ioan Dură Protopop al Olandei şi al Flandrei

Precucernice Părinte Dură,

Vă mulţumesc foarte mult pentru cartea transmisă, "Istorie bisericească. Studii şi articole", cu dedicaţie.
Carte prezintă o interesantă radiografie a Bisericii Ortodoxe de-a lungul timpului şi, după o lectură atentă, vom fi onoraţi să depunem cartea la Biblioteca Palatului Cotroceni, astfel încât şi alţi colegi să o poată consulta.
Încă o dată felicitări şi mult succes în tot ce întreprindeţi.

Cu consideraţie,
Sandra Pralong, Consilier de Stat
Departamentul pentru Relaţia cu Românii din Afara Graniţelor
Administraţia Prezidenţială


24 iulie 2019, București

Prea Cucernice părinte Dr. Dr. Ioan Dură, mult stimată Doamnă Christina,

Primiți, Vă rog, respectuase felicitări de admirație pentru lucrarea pe care ați avut bunăvoința să mi-o trimiteți. Este o lucrare de autoritate în multe probleme ale relațiilor Bisericii Române cu Patriarhia Ecumenică sau cu Muntele Athos.
Reunirea într-un volum a studiilor tipărite anterior în reviste mai greu accesibile va reprezenta o contribuție importantă în contextul actual.

Primiți, Vă rog, expresia înaltei mele considerații.
Prof. univ. Dr. Zamfira Mihail


24 iulie 2019

Prea Cucernice Părinte Dr. Dr. Ioan Dură împreună cu doamna presviteră Christina și întreaga familie,
Vă mulțumesc pentru bunăvoința de a-mi trimite cartea P.C. Voastre și Vă felicit că ați reunit în volum studiile atât de valoroase de Istoria Bisericii Române, din care am multe lucruri de învătat. V-am scris imediat la adresa de la Rm. Vâlcea o scrisoare "pe îndelete", apoi mi-am dat seama că este posibil să nu fiți la Râmnic. Sper totuși că scrisoarea nu se va rătăci.

Cu adâncă plecăciune,
Prof. univ. Dr. Zamfira Mihail


24 iulie 2019

Părinte,
Am primit cartea trimisă din Rm. Vâlcea. Mulțumesc și felicitări!

Dr. Cristian Vasile, istoric


26 iulie 2019

Preacucernice Părinte Protopop, profesor Ioan Dură,

Este o cinste și o bucurie să primesc volumul "Istorie bisericească. Studii şi articole", cu cele 32 de studii și articole atât de iscusit și minuțios elaborate, dovedind un evident talent scriitoricesc și pasiune pentru misiunea apostolică asumată cu dăruire și râvnă. Vă felicit din suflet și mă simt un privilegiat să beneficiez de prețioasa dedicație datată iulie 2019.
Virtuțile științifice ale studiilor, dublate de arta în mânuirea cuvântului și de bogata experiență duhovnicească, organizatorică și de viață conferă acestei cărți, fără tăgadă, atributul de perlă în rândul scrierilor ecleziastice contemporane românești.
Surpriza cea mare și valoarea inestimabilă pentru mine a venit abia la pagina 431, unde am regăsit generoasa prezentare a Episcopului Policarp Morușca.
Vă mulțumesc, Preacucernice Părinte Protopop, pentru alesul cadou spiritual ce mi l-ați făcut exact în ziua în care, la Alba Iulia, rămășițele pământești ale vrednicului de pomenire vlădică Policarp Morușca erau deshumate și mutate într-o criptă ortodoxă special dedicată episcopilor.

Cu cele mai alese sentimente de prețuire,
Radu Șerban, fost ambasador, poet, publicist


26 iulie 2019

Mitropolia Clujului, Maramureșului și Sălajului
Episcopia Sălajului

Preacucerniciei Sale,
Preacucernicului Părinte Dr. Ioan Dură

Preacucernice Părinte Protopop,

Cu multă bucurie am primit cartea Preacucerniciei Voastre: "Istorie bisericească. Studii și articole", pentru care vă mulțumim și vă felicităm călduros.
Îl rugăm pe Bunul Dumnezeu să vă dăruiască sănătate, putere de muncă, zile îndelungate și cât mai multe realizări spirituale și materiale spre slava lui Dumnezeu și spre mântuirea oamenilor.

Cu aleasă prețuire,
† Petroniu, Episcopul Sălajului


27 iulie 2019

Sfinția Voastră, am primit volumul "Istorie bisericească. Studii și articole" pe care ați binevoit să mi-l trimiteți la redacția revistei pe care o conduc. Am început să parcurg cu mare interes textele care alcătuiesc acest volum. Învăț o grămadă de lucruri noi. De aceea, vă mulțumesc de două ori: o dată pentru ideea de a-mi trimite cartea cu o măgulitoare dedicație și a doua oară pentru tot ceea ce aflu din ea.
Vă doresc toate cele bune, sănătate și împliniri. Mă rog să fiți și pe mai departe puternic în activitatea preoțească despre care, de altfel, am auzit numai lucruri bune. Călătoresc cu diferite prilejuri în Olanda și-n Belgia flamandă și nu mi-e greu să-mi închipui cît de dificilă este pastorația ortodoxă în acea parte de lume.
Dumnezeu să fie cu noi!

Sever Voinescu
Redactor șef al rev. "Dilema veche"
Moderator și realizator al emisiunii "Europa Christiana" la "Trinitas TV"


29 iulie 2019

Patriarhia Română
Cabinetul Patriarhului

Preacucerniciei Sale,
Preacucernicului Pr. Dr. Ioan Dură,

Preacucernice Părinte,

Confirm primirea la Cabinetul Patriarhal a volumului Istorie bisericească. Studii și articole, apărut la Ed. Magic Print în anul 2019, al cărui autor sunteți și pe care ați avut amabilitatea de a-l oferi Preafericitului Părinte Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române.
Preafericirea Sa a luat act de darul sfinției voastre, pentru care vă adresează mulțumiri și părintească binecuvântare.

Din încredințarea preafericitului Părinte Patriarh Daniel,
Pr. Ioan Dragomir,
Consilier patriarhal


29 iulie 2019

Stimate părinte profesor Ioan Dură,

Vă mulțumesc pentru cartea trimisă poștal.
Cartea mă bucură și fiindcă am găsit, la Cuprins, câteva studii care mă interesează în mod deosebit... după ce le voi citi, voi scrie și o cronică pe care o voi trimite spre publicare. Ați lucrat mult și bine în tot timpul vieții Dumneavoastră, cât pentru 4 - 5 oameni la un loc... V-a dăruit Domnul Dumnezeu cu mult spor în toate... Laudă și mărire Domnului...

Felix Sima
poet, publicist


29 iulie 2019

Mitropolia Banatului
Arhiepiscopia Timișoarei

P.C. Sale,
Părintelui Protopop Dr. Ioan Dură

Preacucernice Părinte Protopop,

Vă mulțumesc pentru noua carte transmisă, "Istorie bisericească. Studii și articole" apărută la Editura Magic Print, Onești, 2019, un volum în a cărui pagini ați așezat o parte din studiile și cercetările istorice pe care le-ați întreprins de-a lungul slujirii atât la catedră, cât și la altarul Bisericii lui Hristos.
Mulțumindu-Vă pentru darul primit, îl rog pe Dumnezeu, să vă dăruiască sănătate și multă putere în a da viață unor noi pagini de scrieri și cercetări în arealul istoriei Bisericii noastre.

Cu părintească binecuvântare,
† Ioan, Mitropolitul Banatului


29 iulie 2019

Preacucernice Părinte,

Am primit lucrarea "Istorie bisericească. Studii și articole", Editura Magic Print, Onești 2019.
Am parcurs deja câteva pagini, cele despre episcopii mărturisitori din anii comunismului, dar și cele legate de Patriarhia Ierusalimului.
Vă mulțumesc pentru carte și vă doresc timp, putere și inspirație.

Cu recunoștință și ganduri bune,
† Timotei Prahoveanul, Episcop-vicar al Arhiepiscopiei Bucureștilor


iulie 2019

Preacucernicia Voastră,

Cu profund respect Vă mulțumesc pentru cartea "Istorie bisericească. Studii și articole", pe care mi-ați trimis-o. Eu o numesc "carte document" ce ar trebui să se găsească în biblioteca tuturor preoților din Biserica Ortodoxă Română, dar mai cu seamă pe biroul fiecărui ierarh român.
Cartea Preacucerniciei Voastre este o lucrare de excepție, bogată în date exacte și nu se minte. Adevărul istoric și juridico-canonic dă o mare valoare acestei cărți. Și așa este: "...Un popor se întărește prin Adevăr, nu prin minciună".
Sunteți un mare teolog și faceți o mare cinste Ortodoxiei noastre.
Din inimă și cu prețuire Vă doresc tot binele cu sănătate și viață lungă.

Sărut mâna!
Preot Constantin Catană
Mănăstirea Văratic


1 august 2019
Biblioteca Sfântului Sinod

Mult iubite Părinte Profesor Dr. Ioan Dură,

Având în vedere apropiata aniversare a Preacucerniciei Voastre, vă urez de pe acum "La mulți și binecuvântați ani!", cum se vede că V-a binecuvântat, iubitorul de oameni Dumnezeu: cu știință de carte, cu zel misionar, cu o familie numeroasă și frumoasă.
Am simțit nevoia să vă scriu întâi de toate, pentru a vă mulțumi că ne trimiteți cărțile P.C. Voastre, în mod constant. Mă bucur că ați strâns în volum studiile de IBR pe care le-am căutat adesea prin reviste căci sunt nedepășite până azi, dar nu doar ele...
Dacă nu îndrăznesc prea mult, aș dori să mai am un exemplar din "Istorie bisericească. Studii și articole". Oare se poate lua de la Vâlcea?
De asemenea, probabil că lucrați deja ?!?, vă rog din suflet să nu lăsați teza Sf. Voastre despre Dositei al Ierusalimului, doar în greacă. Această lucrare extraordinară și unică trebuie să fie cunoscută și în peisajul cercetării istorice de la noi. Eu am obținut cu greu un exemplar în greacă pe care l-am citit ca atare.
Vă mulțumesc, cu înnoite doriri de sănătate și spor în faptele minunate pe care le-ați lucrat și încă le lucrați.

Arhim. Policarp Chițulescu


2 august 2019
Mitropolia Ardealului
Arhiepiscopia Ortodoxă a Alba Iuliei

Preacucerniciei Sale,
Preacucernicului Părinte Prof. Dr. Ioan Dură
Protopop al Olandei și Belgiei flamande (Flandra),

Preacucernice și iubite Părinte Ioan,

Am fost încântat să primesc încă o carte scrisă de Sfinția Voastră: "Istorie bisericească. Studii și articole", în care găsim subiecte abordate pentru prima oară în istoriografia românească. Câtă râvnă, câtă valorificare a timpului curgător! Ne stimulați, realmente, să fim harnici, răscumpărând vremea (cf. Efes. 5, 16).
Multe din acestea le-ați alcătuit în Occident, unde, prin cuvânt, scrieri și fapte, V-ați dovedit, decenii la rând, un veritabil herald al spiritului românesc. Odată cu trecerea anilor, activitatea Preacucerniciei Voastre capătă tot mai multă valoare, încât sunteți o pildă edificatoare pentru epigonii acestui veac, marcat de relativism moral.

Cu îmbrățișare cordială în Hristos,
† Irineu
Arhiepiscop al Alba Iuliei


4 august 2019
Schitul Românesc Prodromu

Preacucernice Părinte Ioan,

Am primit pachetul Sfinției Voastre din 24.07.2019 cu albumul. Cu această ocazie vă mulțumim călduros și vă înștiințăm că îl vom așeza în biblioteca de carte noua a Schitului Românesc Prodromu.
Atotputernicul și Mult-milostivul Dumnezeu să vă ocrotească și să vă răsplătească din darurile Sale cele bogate făcându-vă părtași bunătăților Sale cele cerești.

Cu binecuvântare,
Stareț Arhim. Atanasie Prodromitul


7 august 2019
Sfânta Mănăstire Dintr-un Lemn

Preacucerniciei Sale,
Preacucernicului Părinte Dr. Ioan Dură

Preacucernice Părinte Ioan,
În clipele toride ale lunii iulie, când pacea se așterne peste Sfânta noastră mănăstire, un mesager divin V-a inspirat să ne trimiteți în dar această superbă carte "Istorie Bisericească. Studii și Articole" - comoară de învățături sfinte. Cu capetele plecate spre slovele cărții ne minunăm de izvoarele numeroase care scot la lumină evenimente inedite din istoria bisericii noastre.
Cartea o vom așeza în Biblioteca mănăstirii unde va rămâne și pentru generațiile viitoare ca o adevărată comoară a istoriei bisericești.
Cu alese mulțumiri și cu adâncă prețuire,

Stareță, Emanuela Oprea


11 august 2019

Dragă Părinte Ioane,

Am primit cartea Dvs., Istorie bisericească. Studii și articole (548 pag.), care cuprinde o parte din studiile răspândite de Dvs. în cele mai diverse publicații din țară și din străinătate.
Este o realizare de valoare, pentru care vă felicit în modul cel mai sincer.
Lucrarea era o necesitate. Dumneata ai avut posibilitatea să colaborezi cu multe reviste, să-ți aduci contribuția la realizarea multor volume comune. Toate acestea erau imposibil de urmărit de un cercetător. Trebuia să consulți bibliografii, să parcurgi nenumărate colecții de reviste, ceea ce, practic era greu. Personal nu știu cum m-aș fi descurcat în acest sens, dacă aș fi vrut să urmăresc o anumită temă, pe care ai abordat-o și Dumneata. Trebuia să fiu neapărat prezent într-o bibliotecă centrală, altfel ...
Lucrarea conturează o personalitate de elită. Ai abordat cele mai diverse teme din istoria Bisericii Universale și din Istoria Bisericii Ortodoxe Române. Pentru realizarea acestor studii ai beneficiat de acces la biblioteci și surse de documentare imposibil de abordat pentru cercetătorul din țară, așa încât contribuțiile Dumneata sunt inconfundabile. Totodată, Dumneata ai stăpânit mai multe limbi, ceea ce ți-a deschis porțile spre culturi vaste, altele decât cea română. Lucrul acesta ridică valoarea studiilor Dumneata cuprinse în această carte. Ele devin puncte de referință pentru cercetătorul temelor. E posibil ca la unele teme abordate să fi realizat o documentare exhaustivă, iar cel ce va avea curajul mai târziu să se mai apropie de ele să constate că nu mai are nimic de spus în plus.
Aveți un stil plăcut, deși sobru, academic. Fiecare studiu este este structurat pe calapodul: teză - antiteză - sinteză, ceea ce-i dă cursivitate, trezește interesul și curiozitatea, conturează adevărul.
Este bine ca această lucrare să ajungă în marile biblioteci și mult mai bine ar fi dacă ar fi tradusă într-o limbă de circulație.
Pe lângă numeroasele realizări practice pe care le aveți la activ, lucrarea aceasta completează imaginea unui preot cărturar, care și-a făcut cu prisosință datoria de la tinerețe până la bătrânețe.
Să trăiți, Părite Ioane, să vă dea Dumnezeu ani mulți, putere de muncă și ajutor, pentru că mai aveți multe de dăruit poporului român.

Al Dumneata doritor de bine,
Pr. Prof. Dr. Alexandru Stănciulescu-Bârda


11 august 2019

Ziua bună. Am primit cartea și vă mulțumesc mult.... Este de mare folos iubitorilor de istorie.... O voi prezenta în Monografia comunei Dăesti - carte pe care sper să o pot publica primăvara viitoare.... Succes în tot ceea ce întreprindeți.

Emilian Francu, om politic, istoric


12 august 2019

Stimate părintele Dură,

La întoarcerea mea la Washington am găsit cu multă plăcere cartea dvs. Vă mulțumesc că v-ați gândit la mine cu cartea care va fi o sursă de informații deosebit de valoroase pentru cercetările mele.
Cu multă admirație pentru activitatea dvs științifică și civică.

Dennis Deletant - Historian
Ion Ratiu Visiting Professor of Romanian Studies, Georgetown University, Washington DC
Emeritus Professor, School of Slavonic and East European Studies, University College, London


13 august 2019

Iubite Părinte Protopop,

Întors din concediu, m-am bucurat să găsesc la parohie cartea trimisă de p.c. voastră, "Istorie bisericească. Studii şi articole", pe care am răsfoit-o zilele trecute, dar am citit integral studiul referitor la situaţia învăţământului teologic românesc. E mult adevăr în acest studiu, deşi, din 2007 încoace, unele aspecte s-au mai schimbat, desigur, şi în bine, şi în rău. În bine (cunosc mai ales situaţia de la Bucureşti şi Cluj - unde am ore), mă bucură promovarea unor tineri valoroşi, mai la toate disciplinele, fapt ce ne dă speranţă întemeiată pentru viitor.
Vă mulţumesc mult pentru darul trimis şi vă urez sănătate de la Domnul, d-voastră şi frumoasei dvs familii!

Cu preţuire,
Pr. Prof. univ. Dr. Vasile Gordon
București


13 august 2019

PC Sale,
PC Pr. Ioan Dură,
Protopop al Olandei și Flandrei

Precucernice Părinte,

Vă mulțumesc pentru volumul intitulat Istorie bisericească. Studii și articole, pe care l-am primit dimpreună cu dedicația înscrisă între primele pagini.
Îl rog pe Dumnezeu, Izvorul a toată bunătatea și milostivirea, să vă dăruiască sănătate, bucurie și ajutor sfânt în lucrarea pe care o desfășurați.

Cu binecuvântare,
† Teofan, Mitropolitul Moldovei și Bucovinei


Iubite Părinte,

Am primit volumul "Istorie bisericească. Studii și articole" și vă mulțumesc. Este o realizare care încununează preocupările privind studiul istoriei bisericești, preocupări pe care le-ați onorat cu cercetarea și aducerea la lumină a unor izvoare deosebite.
Vă felicităm și vă dorim să vă bucurați de această împlinire, dar ne rugăm și cerem de la Dumnezeu să vă hărăzească și bucuria finalizării tuturor proiectelor frumoase pe care le aveți.

Cu doriri de bine și arhierești binecuvântări,
† Părintele Galaction


august 2019

"... Din lipsa de spațiu, vrem numai să înșiruim titlurile cuprinse în acest volum, ele însele suscitând cel mai mare interes pentru cultura vâlceană și națională: ...
... De menționat este faptul că alte studii și articole ale prodigiosului autor pr. dr. Ioan DURĂ au fost publicate deja, în anul 2018, în alte două cărți și anume: "Dar din râvna casei tale" și "File de istorie bisericească".
Pentru tot ce a făcut pentru Ortodoxia Română, cuvine-i-se toate laudele ființelor noastre trăitoare pe pământul vâlcean!"
Felix Sima, scriitor - poet

(Din articolul semnat de Felix Sima, întitulat, "CU PĂRINTELE DR. IOAN DURĂ, PROTOPOPUL ȚĂRILOR DE JOS ȘI AL BELGIEI FLAMANDE", publicat în "CULTURA Vâlceană", Anul XII, Nr. 159, august 2019, p. 1-2).


Atena, 6 august 2019

Stimate părinte și vechi prieten,
Îți mulțumesc pentru darul de vacanță trimis recent, pe care l-am primit reîntors din Evia.
Am citit deja unele articole care m-au interesat mai direct și bineînțeles că de acum înainte te voi cita. Calde felicitări!

Cu drag,
Florin Marinescu, Istoric


8 august 2019

Vă mulțumesc pentru cărți! Ieri le-am ridicat. De asemenea, felicitări pentru truda scrisului, pentru dispoziția de a cerceta, de a investiga, într-o epocă refractară la studiul acrivic. Suntem bântuiți de "lăutarism", în sensul cel mai puțin dorit, dar nu atât de greu de imaginat, fiindcă rezultatele sunt în jur.
Vă mulțumesc încă o dată că v-ați gândit și la mine! Sunteți un autentic cărturar, în sensul propus în cultura română de Sfinții cărturari: Varlaam, Dosoftei, Antim.

Sergiu Ciocârlan, scriitor


19 septembrie 2019
Arhiepiscopia Buzăului și Vrancei

Preacucerniciei Sale,
Preacucernicului Părinte Dr. Ioan Dură

Preacucernice Părinte,

Confirmăm primirea şi vă mulţurnim pentru volumul pe care ni l-aţi oferit: Istorie bisericească - studii și articole. Cele 32 de materiale reunite în carte impresionează nu doar prin acurateţe şi riguroasă documentare, ci şi prin cuvântul viu, prin spiritul izvorât din trăirea acută a realităţilor specifice Ortodoxiel româneşti.
Acest efort literar, cu valenţe pedagogice, ne demonstrează deosebita apetentă a Pc. Voastre spre istoria, cultura, şi spiritualitatea Bisericii Ortodoxe, pe care o numiți inspirat, "unul dintre pilonii de bază ai neamului românesc în dăinuirea sa".
Vă dorim mult spor în întreaga activitate pe care o desfăşuraţi, sănătate, pace şi duhovniceşti realizări, rugându-L pe bunul Dumnezeu să vă dăruiască gânduri bune, spre împlinirea faptelor bineplăcute Lui, în calea către mântuire!

Cu binecuvântare,
† Ciprian, Arhiepicopul Buzăului și Vrancei


© 2004 IOAN DURĂ