LUCRĂRI PUBLICATE ÎN 2016-2018 ȘI UNELE MĂRTURII DESPRE ACESTEA


I) Lucrări editate

A) Consacrate revistei "Mărturie ortodoxă"

  1. Volumul: "Mărturie ortodoxă". Revista comunității ortodoxe române din Olanda (1982-1998)". Redactor-Editor: Preot Dr. Ioan Dură. Impresii și aprecieri inserate în paginile acesteia. Editura MAGIC PRINT, Onești, 2016, 200 pagini.
  2. Dr. Mihai Neagu (Freiburg), Momente ale exilului cultural românesc: Mărturie ortodoxă, în "Buletinul Bibliotecii Române" al Institutului Român, Freiburg im Briesgau, Germania, vol. IV (XXV), 2017, p. 427-507; Extras. Editura MAGIC PRINT, Onești, 2017, 87 pagini.

  3. Pr. Dr. Ioan Dură, "Dar din râvna casei tale". Articole, studii și scrisori publicate în revista "Mărturie ortodoxă" (1982-1997), Editura MAGIC PRINT, Onești, 2018, 281 pagini.
  4. Pr. Dr. Ioan Dură, File de istorie bisericească. Studii și articole de istorie bisericească și mărturii (scrise în anii 1983-1997), Editura MAGIC PRINT, Onești, 2018, 186 pagini.

B) Consacrată Părintelui Ioan Dură

  • "Omagiu Preotului Dr. Ioan Dură. Album cu dedicații pe cărți și publicații dăruite". Editura MAGIC PRINT, Onești, 2017, 327 pagini.

C) Consacrată enoriașilor parohiei cu doctorate luate la Universităţile din Olanda

  • "Romanian Orthodox Parish 'Saint Gregory the Theologian'. Schiedam, the Netherlands. Parish Members with PhD Titles Awarded by Dutch Universities, MAGIC PRINT, Onești, 2017, 40 pages.

D) Consacrată diasporei ortodoxe române din Belgia și Țările de Jos

  • "Demersuri, pledoarii și propuneri pentru un episcop ortodox român în Belgia și în Țările de Jos (septembrie 2015-aprilie 2018)", Editura MAGIC PRINT, Onești, 2018, 64 pagini.

II) Unele mărturii

Părinte Ioan, eu - ca fiică duhovnicească și statistician - socotesc că diversitatea de relații interumane pe care le ilustrați în această carte e fascinantă. E mărturie cum d-voastră ați reușit să "traversați" prin personalitățile și caracterele atâtor zeci oameni din medii foarte diverse și să vă puneți în "dialog" cu ce este mai frumos în ei. E un mare har acesta, mă gândesc eu, din care îmi doresc și eu să moștenesc o picătură, măcar să devin un om mai frumos pentru cei apropiați ai mei.

Dr. Alina Nicolae, statistician


27 octombrie 2017

Sărut mâna și bună ziua Părinte,
Probabil vă amintiți că mama mea ne-a făcut o vizită în Olanda și a venit și la parohie în 24 sep. A rămas adânc impresionată de parohia noastră și i-a plăcut extrem de mult cuvântul dumneavoastră de învățătură.
În plus, a rămas foarte pozitiv surprinsă de cei peste 30 de doctori ai Universităților din Regatul Țărilor de Jos pe care parohia îi cuprinde sau i-a cuprins la un moment dat. Mama lucrează ca și director de proiect la Agenția de Dezvoltare Regionala Cluj, în Cluj https://www.nord-vest.ro și pe lângă curiozitatea ei personală de a citi broșura, s-a arătat interesată de a distribui informația pentru a împărți această plăcuta realitate mai multor colegi, colaboratori. E un lucru de mare mândrie națională. De atunci îmi repetă mie și Anei că ar trebui să ne gândim și noi la un doctorat, atât de mare a fost impactul:)
E oare posibil ca o publicație să ajungă și la ea (prin noi) în orice format - digital sau varianta printată?

O zi frumoasă,
Alexandru Pavel


Nr. 142/30 octombrie 2017

Preacucernice Părinte Protopop,

Răsfoind paginile albumului omagial dedicat Sfinției Voastre nu am putut decât să remarc prodigioasa activitate pe care ați desfășurat-o și să apreciez frumoasele relații cordiale pe care le-ați cultivat de-a lungul vieții cu numeroase personalități ale vieții religioase și culturale.
Încredințându-vă de prețuirea ce v-o port, îl rog pe Hristos-Domnul, "Mai Marele păstorilor" (I Pt. 5,4) să vă dăruiască ani binecuvântați de viață și spor duhovnicesc în păstorirea dreptmăritorilor creștini și în păstrarea identității de neam a românilor din ținuturile Țărilor de Jos.

Cu dragoste sfântă în Hristos,
† Irineu
Arhiepiscop al Alba Iuliei

Fotocopia scrisorii Î. P. S. Irineu
Arhiepiscop al Alba Iuliei

Nr. 1506/23 martie 2016

Preacucernice Părinte,

Vă mulțumim pentru frumosul dar pe care ni l-ați oferit, lucrarea "Mărturie ortodoxă" - Revista comunității ortodoxe române din Olanda (1982-1998). Impresiile și aprecierile privind periodicul Comunității ortodoxe române din Olanda ne-au demonstrat, încă o dată, deosebita apetență spre cultură și spiritualitate a poporului nostru român, aflat, de-a lungul vrmurilor, sub semnul Sfintei Cruci, oriunde în lume l-ar fi purtat pașii.

Ne-a impresionat în mod plăcut marele număr al persoanelor de seamă - ierarhi, clerici (de mir și monahi), profesori universitari, istorici, oameni de cultură (poeți și prozatori), diplomați, etc. -, care dau mărturie că au lecturat și au apreciat la justa valoare deosebitele "mărturii din comoara de gândire și de viață a Ortodoxiei noastre românești, cât și din paginile pline de vrednicii ale poporului român" († Teoctist), cuprinse într-o "carte întreagă de gânduri alese și frumoase învățături creștinești" (P. cuv. Arhim. Petroniu Tănase), "care dovedește aleasă competență și preocupare deosebită în slujirea spiritualității românești și credinței străbune" († Epifanie al Buzăului și Vrancei).

Vă felicităm pentru tot ceea ce ați realizat, vă dorim mult spor în întreaga activitate pe care o desfășurați, sănătate, pace și duhovnicești realizări, rugându-L pe bunul Dumnezeu să vă dăruiască toate gândurile cele bune și folositoare, spre împlinirea faptelor bineplăcute Lui!

Cu prețuire și binecuvântare,
† Ciprian
Arhiepiscopul Buzăului și Vrancei


În 'Buletinul Bibliotecii Române' din Freiburg (Germania), Domnul Dr. Mihai Neagu, în volumul pe 2017, la pag. 427-507, sub titlul Monumente ale exilului cultural românesc: "Mărturie Ortodoxă", face o amplă prezentare a celor 16 numere din revista "Mărturie ortodoxa" apărută în perioada 1982-1998, prin strădania și cheltuiala Părintelui Prot. Prof. Dr. Ioan Dură. Studiul apare și în extras la Editura Magic Print (Onești, 2017). Numai într-o asemenea prezentare de sinteză poți înțelege mai bine ce a reprezentat acea revistă pentru teologie, pentru istoria și cultura românească. Acolo au publicat nume sonore ale culturii din țară și străinătate, români și străini. S-au publicat studii de certă valoare științifică, s-au spus lucruri care nu puteau fi spuse în țară la vremea aceea. "Mărturie ortodoxă" a fost cea mai bună, sub aspect calitativ, revistă din diaspora românească. Este un merit incontestabil al Părintelui Ioan Dură de a aprinde acolo, între străini, o făclie de conștiință românească.

În acea revistă a publicat și subsemnatul mai multe materiale, despre care vorbește Domnul Dr. Mihai Neagu la paginile... .

După ce citești acest studiu, te întrebi cu amărăciune de ce nu a continuat apariția revistei "Mărturie ortodoxă", fiindcă și-a întrerupt apariția în culmea gloriei!"

Pr. Prof. Dr. Alexandru Stănciulescu, rubrica "Publicații", în "Scrisoare pastorală".Foaie periodică a Parohiei Malovăț-Mehedinți, An. XVI (2017), nr. 351 (1-15 iunie).


Facebook, 12 octombrie 2017

De zeci de ani, România sângerează talent și inteligență.

Am primit de curând de la Părintele Ioan Dură, protopop ortodox în Olanda, o broșură care conține biografiile a 33 de credincioși din parohia sa cu doctorate obținute în acea țară.

Majoritatea acestor oameni, ajunși la maturitate profesională, sunt medici (unii șefi de clinică), profesori, cercetători, informaticieni, ingineri în Olanda. Alții lucrează la firme prestigioase (Apple la Cupertino, Siemens la Erlangen, Intel la München...), sau la instituții ca NATO și Météo France. Doar câțiva s-au reîntors și au fondat firme în România.

Cu toată această hemoragie teribilă, producem în continuare promoții întregi de tineri străluciți, dintre care mulți vor părăsi țara.

Visez la ziua când toți acești români inteligenți și competitivi, din țară și din diaspora, se vor mobiliza și vor da de pământ cu clica de flăcăi hoțomani și pipițe obraznice care au căpușat România.

Câtă vreme România inteligentă rămâne tăcută, ne vor conduce în continuare plagiatorii și gângavii cu IQ care nu ajunge la "genunchele" broaștei.

Prof. univ. Dr. Adrian Papahagi


Vă mulțumesc mult pentru darul din "Dar din 'Râvna Casei Tale'". O voi semnala în revistă.
Felicitări, admirație și îndatorare pentru tot ce ați făcut și faceți.
Gânduri bune de pe Arges în Sus,
Academician Prof. univ. Dr. Gh. Păun
18 martie 2018


"Cultura vâlceană", aprilie 2018, p. 14.

Petre Cichirdan, scriitor, director al "Culturii vâlcene".


Preacucernice Părinte Ion Dură,
Am primit cartea, confirm, motiv pentru care vă mulțumesc în mod deosebit!...
Aș fi tare onorat dacă la o următoare apariție v-aș scrie eu prefața sau cuvantul întainte!...
Dumnezeu sa ne ajute, tuturor, în continuare, în tot lucrul cel bun! Amin!...
Cu aleasa prețuire și deosebită recunoștință,
Dr. Stelian Gomboș, eseist
19 martie 2018


Cluj-Napoca, 20 martie 2018

Preacucernice Părinte Protopop,

Am primit cu bucurie cartea Dar din "Râvna Casei Tale", pentru care vă mulțumesc. Sunt sigur că va fi o lectură plăcută.

Vă rog să primiți, Preacucernice Părinte Protopop, asigurarea întregii mele considerații.

Acad. Prof. Ioan-Aurel Pop
Rectorul Universității Babeș-Bolyai


Domniei Sale Pr. Prof. Dr. Ioan DURĂ, Protopop al Olandei și Flandrei


Buna ziua, Parinte!
Va confirm primirea volumului expediat! Felicitari!
Dr. Cristian Vasile, istoric
20 martie 18


Stimate Părinte Prof. Dr. și Protopop Ioan Dură, Am primit azi minunata carte a Sfinției Voastre: foarte documentată și interesantă. Sincere felicitări! Vă doresc din inimă noi izbânzi în tot ceea ce întreprindeți, deplină sănătate și numai bine de la Vistierul bunătăților. Cu toată prețuirea și gratitudinea,
Pr. Prof. univ. Dr. Vasile Muntean
21 martie 2018


Mulțumesc și eu foarte mult pentru cartea trimisă de sfinția Voastră. Azi am primit-o. (Dar din „râvna Casei tale”).
Sărut mâna.
Pr. Prof. Dr. Mihai Valică
23 martie 2018


Preacucernice părinte,
Am primit cu mare bucurie cartea domniei voastre, „Dar din Râvna Casei Tale”, pentru care vă mulțumesc și vă felicit. Avem nevoie de cât mai multe asemenea scrieri.
Dr. Radu Serban, diplomat, scriitor, poet
23 martie 2018, București


Sfânta Mănăstire Dintr-un Lemn
Com. Frâncești, Jud. Vâlcea
Nr. 31 din 23.03.2018

Preacucernice Părinte,

Cu deosebit respect Vă aducem la cunoștință că am primiti cu mare bucurie cartea "Dar din râvna casei tale", pentru care Vă mulțumim din toată inima.
Cu mult entuziasm am răsfoit pentru început filele acestei cărți și am rămas profund impresionate de bogăția duhovnicească a cuvintelor și de complexitatea subiectelor abordate, de adevărul și dragostea pentru neamul românesc și pentru Biserica sa Ortodoxă.
De asemena ținem să Vă mulțumim în mod deosebit și pentru celelalte lucrări pe care ni le-ați trimis pe parcurs, îmbogățind Biblioteca mănăstirii noastre.
Alflându-ne în preajma marelui Praznic al învierii Domnului nostru Iisus Hristos, Vă rugăm să binevoiți a primi din partea tuturor maicilor și surorilor Sfintei Mănăstiri Dintr-un Lemn și a mea personal cele mai sincere doriri de sănătate deplină și bună sporire întru toate, spre bucuria personală a Preacucerniciei Voastre și binele Sfintei noastre Biserici, împreună cu salutul Sfânt de: Hristos a Înviat!

Stareță, Monahia Emanuela Oprea
cu Soborul Sfintei Mănăstiri Dintr-un Lemn


Părinte Ioan,
Vă mulțumesc mult pentru carte. Confirm primirea și vă mă alătur și eu celor care va transmit binemeritatele felicitari. Am să-i fac o prezentare în revista Studii Teologice, însă fiind un numar în pregătire din 2016 sau 2017, e probabil să mai aștepte un pic până va intra în lucru primul numar pe 2018.
Prof. univ. Dr. Drăgușin Nicolae, publicist
24 martie 2018, Bucuresti


25 martie 2018
P. C. Pr. Ioan Dură,
Mulțumiri pentru "Dar..." și felicitări pentru "Har".
Cu frățească dragoste,
Arhim. Veniamin
Sf. Mănăstire Bistrița


Preacucernice Părinte Profesor,
Vă mulțumim pentru darul pe care ni l-ați facut și gândul bun de a dărui Bibliotecii Stavropoleos volum sfinției voastre.
Cu cele mai bune gânduri și doriri pentru marile praznice care se apropie aproape,
MĂNĂSTIREA STAVROPOLEOS
Str. Stavropoleos nr. 4, 030083 București 3 România
tel/fax: +40 21 313 4747
email: manastireastavropoleos@gmail.com
website: www.stavropoleos.ro.
26 martie 2018


Prea Cucernice Părinte Dr.Dr. Ioan Dură și Doamnă Preoteasă Cristina,
Vă felicit și vă mulțumesc pentru lucrarea Părintelui, Dar din "Râvna Casei Tale".
Prof. univ. Dr. Zamfira Mihail, istoric
Bucuresti
27 martie 2018


Preot Constantin Catană
din Sf. Mănăstire Văratic, județul Neamț
Vă mulțumesc Prea Cucernice Părinte Profesor pentru cartea "Dar din râvna casei tale" ce cuprinde articole, studii și scrisori publice pline de înțeles și sinceritate.
Vă admir activitatea intelectuală și pastorală.
Ortodoxia are nevoie de Preacucernicia Voastră.
Cu respect și prețuire.
Martie 2018


Stimate Domnule Profesor,
Hristos a înviat!
Vă mulțumesc pentru cartea trimisă. Spune mult despre binele ce-l faceți pentru cei pierduți de acasa, din care probabil mulți nu mai știu despre Ștefan sau Vasile Voiculescu.
Încă o dată vă doresc ca Hristos să vă întărască în demersurile viitoare.
Virginia Stănescu și familia
3 aprilie 2018, USA


PREACUCERNICIEI SALE
P.C. PR. PROTOPOP IOAN DURĂ
PREACUCERNICE PĂRINTE PROTOPOP IOAN DURĂ,
HRISTOS A ÎNVIAT!
Am primit cu bucurie cartea Sfinţiei Voastre "Dar din Rîvna Casei Tale". Vă mulţumesc cordial pentru acest cadou frumos, care este roada oetenelii Sfinţiei Tale întru rîvna pentru Biserica lui Hristos şi Neamul strămoşesc.
Cu frăţească dragoste şi înaltă preţuire
Prot. Petru Buburuz
5 aprilie 2018, Chișinau


Preacucernice Părinte Profesor,
Mi-ați făcut o foarte plăcută surpriză trimițîndu-mi volumul "Dar din râvna casei Tale", pentru care vă mulțumesc din suflet, dar vă și felicit sincer. L-am răsfoit binișor și m-am oprit mai ales asupra scrisorilor-atitudini de dinainte de 1989. Mi-a plăcut mult și luarea de poziție a fiului mai mare, Vasile, destinată cotidianului "The Times", din sept. 1996. Felicitări și dumnealui!
Volumul îmi apare ca o frumoasă antologie a multor preocupari ale preacucerniciei voastre în plan cultural-istoric şi pastoral-misionar, de-a lungul anilor, cu analize pertinente, dar și cu propuneri concrete, deopotrivă, curajoase şi realiste.
Sănătate, spor și bucurii, preacucerniciei voastre și întregii familii!
Hristos a Înviat!
Pr. Prof. univ. Dr. Vasile Gordon
6 aprilie 2018, București


Bună ziua,
Am primit acum o oră cartea dvs pentru care vă mulţumesc. Cred că este numai bună pentru o analiză a perioadei 1982-1997!
Cichirdan Petre, scriitor, directorul revistei "Cultura vâlceană"
15 aprilie 28


Mai 2018
"Semn(al) de carte".

"Pr. Dr. Ioan Dură, "Dar din Râvna casei tale", Editura Magic Print, Onești, 2018"

După titlu, se precizează: "Evocări istorice, comemorări, atitudini, scisoare deschisă, pledoarii", iar pe coperta a patra citim:
Articolele prezentate în lucrare au fost publicate în revista Mărturie ortodoxă pe perioada anilor 1982-1997 și vădesc interesul și dragostea autorului față de Biserica Ortodoxă Română și tot ce-i românesc. Și, spre ilustrare, amintim: Scrisoare deschisă din 1987 împotriva demolării bisericilor din București; Manifestația pentru salvarea vieții lui Ilie Ilașcu, în 1993; Scrisori-pledoarii către prim-miniștrii Belgiei și Olandei pentru sprijinirea candidaturii României la intrarea în NATO, în 1997, și Pledoarii pentru o renaștere a Bisericii Ortodoxe Române.
Autorul este protopop al Olandei și Flandrei și locuiește la Bruxelles."

Redacția revistei "Curtea de Argeș". Revistă lunară de cultură. An. IX, Nr. 5 (90), Mai 2018, p. 27.


"Pr. Dr. Ioan Dură, "Dar din râvna casei tale", Editura Magic Print, Onești, 2018"
"Din volum reiese clar dorința părintelui Ioan de a evidenția tot ceea ce face bine Biserica Ortodoxă Română astăzi și de a semnala toate neajunsurile care se cuvin a fi îndreptate. În general, oamenii foarte activi, cu puțin timp de reflecție, au tendința de a deveni subiectivi, fapt care ne-ar putea îndepărta de drumul drept. Nu este cazul părintelui Ioan pentru care credința în Dumnezeu și iubirea de patrie sunt o busolă și un sextant care îl ajută în permanență să știe cu exactitate unde se află și-ncotro se-ndreaptă.".
Dr. Mihai Neagu - scriitor, directorul Bibliotecii Române din Freiburg im Briesgau/Germania: Dar din "râvna casei tale", în "Buletinul Bibliotecii Române", vol. V (XXVI). Seria nouă. Freiburg i. Br./Germania, p. 530.


2 iulie 2018
Părinte drag,

Întâi de toate vrem să vă mulțumim pentru surpriza pe care ne-ați făcut-o!
În mare parte aveam cunoștință despre cele scrise, însa ideea de a aduna într-o carte toate aceste informații ni se pare mai mult decât binevenită; e o mărturie peste timp a ceea ce înseamnă începuturile ortodoxiei românești în partea aceasta de lume, lucru care, așa după cum sperăm că se cunoaște, vi se datorează.
Mulțumim frumos încă o dată!

Cu dragoste duhovnicească,
Radu și Ligia Albu


6 iulie 2018
PC Sale, PC Pr. Ioan Dură, Belgia

Părinte Ioan,

Am primit lucrarea intitulată Episcop ortodox român pentru Belgia și Țările de Jos. Pledoarii, propuneri și demersuri, al cărei autor sunteți, apărută la Editura Magic Print din Onești, pe care mi-ați trimis-o de curând.
Mulțmindu-vă pentru dar, îl rog pe Dumnezeu să vă dăruiască sănătate și bucurie, ocrotindu-vă totdeauna cu harul Său.
Cu binecuvântare,

† Teofan
Mitropolitul Moldovei și Bucovinei


19 iulie 2018
Preacucernice Părinte Protopop,

Am primit cu bine cartea Episcop Ortodox Român Pentru Belgia și Țările de Jos, pentru care vă mulțumesc. Vă felicit pentru apariția acesteia și pentru articolul publicat în Analele Universității Ovidius.
Vă doresc succes în toate activitățile pe care le desfășurați și vă rog să primiți, Preacucernice Părinte, asigurarea celei mai înalte considerații.

Acad. Prof. Ioan-Aurel POP
Rectorul Universității Babeș-Bolyai
Președintele Academiei Române

Domniei Sale Pr. prof. dr. Ioan Dură, Protopop al Olandei și Flandrei


24 iulie 2018

Cu recunoștință în suflet vă mulțumesc pentru cartea Episcop ortodox român pentru Belgia și Țările de Jos: Pledoarii, propuneri și demersuri, pe care mi-ați oferit-o cu bucurie. Răsfoind paginile acesteia am aflat numeroase informații inedite despre misiunea ortodoxă și despre organizarea ecleziastică din Belgia și Țările de Jos.
Asigurându-vă de prețuirea ce v-o port și felicitâmdu-vă pentru bogata activitate misionară, Îl rog pe Mântuitorul Hristos, "Mai-Marele păstorilor" (I Pt. 5, 4), să vă întărească râvna în apostolatul sacerdotal și să vă dăruiască putere în răspândirea valorilor spiritualității ortodoxe într-o societate europeană tot mai secularizată.

† Irineu
Arhiepiscop al Alba Iuliei


25 iulie 2018

Vă mulțumim foarte mult pentru faptul că ne aveți în agenda Dvs. de evenimente, foarte bogată și benefică pentru persoane ca noi, care profităm de valoroasele idei, studii, aprecieri și adevăruri istorice pe care vă străduți să le sintetizați în lucrările editate. Asta cu atât mai mult cu cât lucrările Dvs. sunt unice și dedicate cititorului.

Atât din ultima lucrare cât și din celelalte ne faceți mai bogați în a înțelege istoria ortodoxismului și a românismului din țară și din dispora.

Cu deosebit respect si consideratie,
Colonel (r) inginer Virgil Dan, fost atașat militar în Olanda, și soția, dna Marioara


25 iulie 2018
Preacucernice Părinte,

Am primit astăzi ultima carte a sfinției voastre. Părintele se bucură ori de câte ori primește vești și astfel de daruri și a citit imediat, cu interes, cartea.

Apreciază râvna sfinției voastre și neodihna pentru Biserică și neam și socoate că este nu numai binevenit, ci și necesar demersul pe care il faceți în acest An Centenar.

Ne rugăm și noi ca cele bune și dorite să se împlinească și credem că viitorul episcop va contribui la creșterea prestigiului BOR între Bisericile surori și celelalte Biserici din Belgia și Olanda.

Cu speranța că toți cei din familie sunt bine vă transmitem cele mai bune gânduri tuturor și Părintele ceresc să vă răsplătească pentru tot ceea ce faceți spre zidirea fraților și semenilor,

Părintele Iustin și măicuțele
MĂNĂSTIREA STAVROPOLEOS/București


30 iulie 2018
Preacucernice Părinte Profesor și Protopop,

Vă sunt recunoscător pentru plicul primit azi și vă felicit pentru frumoasa activitate depusă în slujba Bisericii.

Cu toată prețuirea,
Pr. Prof. Univ. Dr. Vasile Muntean.


3 august 2018
Dragă Părinte Prof. Ion Dură,

Teribilă cartea pe care am primit-o: Dar din râvna casei Tale".
Abia am primit-o și nu o pot lăsa din mână.
Sincere felicitari! Sunteți convins prea bine că nu ați trăit și nu trăiți degeaba. Bunul Dumnezeu să vă țină în viață mulți ani cu spor și folos pentru Biserică și Neamul Românesc!
Sărut mâna cu smerenie.

Cu adâncă prețuire,
Pr. Mihai VALICĂ


3 august 2018
Preacucerniciei Sale,
Preacucernicului Părinte Doctor Ioan Dură.
Protopop al Protoieriei Olandei și a Belgiei Flamande,

Preacucernice Părinte Ioan Dură,

Am primit cu bucurie și deosebită satisfacție cartea dumneavoastră, "Dar din râvna Casei Tale", fapt pentru care doresc să vă mulțumesc.
Totodată vă adresez sincerele mele felicitări pentru eforturile depuse în apariția acestei antologii de articole și pentru întreaga activitate pastorală în slujirea românilor ortodocși din diaspora.
Dorindu-vă sănătate deplină, bucurii în tot lucrul bun și binecuvântare îmbelșugată de la Dumnezeu, vă asigur de cele mai frumoase gânduri și simțăminte.
Cu nediminuată prețuire și aleasă considerație,

† Ignatie
Episcopul Hușilor


Cluj-Napoca, 3 septembrie 2018
Preacucerniciei Sale,
Preacucernicului Părinte Prof. Dr. Ioan Dură,
Bruxelles

Preacucernice Părinte,

Vă mulțumim pentru cartea "Dar din Râvna Casei tale". Dumnezeu să vă țină și râvna și sănătatea.

† Andrei
Arhiepiscopul Vadului, Feleacului si Clujului
și Mitropolitul Clujului, Maramureșului și Sălajului


25 septembrie 2018

Doamne ajută Părinte,

Doresc să vă mulțumesc pentru exemplarul trimis - File de istorie bisericească - atât Înaltpreasfințitului Părinte Mitropolit Iosif cât și mie.
Dumnezeu să vă dea sănătate și multă putere de muncă în continuare!

Doresc să transmit și doamnei preotese cu această ocazie multă sănătate.

Cu respect,
P. Ioan Drăgănicea
Secretar Admninistrativ / Secretaire administratif
Patriarhia Română/Patriarcat de Roumanie
Mitropolia Ortodoxă Română a Europei Occidentale și Meridionale


© 2004 IOAN DURĂ